Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců od 1. 7. 2017

​Novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, dojde ke zvýšení platových tarifů nepedagogických zaměstnanců s účinností od 1. 7. 2017. Financování bude zajištěno rozvojovým programem, vyhlášeným a zveřejněným na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/zvyseni-platu-nepedagogickych-zamestnancu-regionalniho). Organizace nepodávají žádosti, prostředky budou distribuovány na základě údajů vykázaných ve výkazu P 1c-01 a nárůstu platových tarifů pro nepedagogické zaměstnance v jednotlivých platových stupních a třídách.

Vzhledem k tomu, že ze strany Ministerstva financí dojde k poskytnutí finančních prostředků kapitole 333 MŠMT ve dvou splátkách, obdrží také školy a školská zařízení zřizovaná ÚSC dotaci tímto způsobem. První splátka dotace bude poskytnuta ve výši cca 30 % z celkové částky dotace a z účtu krajského úřadu bude odeslána se splatností 4. 8. 2017 (pod UZ 33073).

Druhá splátka bude poskytnuta se splatností 15. 9. 2017.

Do závazných ukazatelů bude tato dotace zahrnuta úpravou k 13. 9. 2017.

Přehled podle jednotlivých škol a školských zařízení o výši dotace v rozdělení na závazné ukazatele a o první i druhé splátce naleznete v příloze.

UPOZORNĚNÍ: Právnická osoba je povinna použít dotaci POUZE NA ZVÝŠENÍ PLATOVÉHO TARIFU (včetně mzdových náhrad souvisejících s tímto zvýšením)!

Podmínky použití dotace naleznete prodrobně v Oznámení o poskytnutí dotace, které každá orgazinace obdržela v průběhu měsíce srpna. Zde v příloze je uveden jen stručný přehled.

 UZ 33073.xlsx

 Podmínky použití dotace.docx


Autor:  
Vložil/a: Ludmila Heřmanská