Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Změny ve statistických výkazech PAM

Na stránkách MŠMT je zveřejněna metodika ke sběru výkazů PAM pro rok 2017.


Změny P1-04:

  • z ostatních pedagogů vyčleněni trenéři,
  • nový řádek 0136, kde se budou od září 2017 uvádět vyplacené příplatky uvádějícímu učiteli,
  • MŠ při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy se vykazují pod činností 61, MŠ při zdravotnickém zařízení - činnost 62, Lesní mateřské školy - činnost 63, ZŠ při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy - činnost 64, ZŠ při zdravotnickém zařízení - činnost 65, SŠ při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy - činnost 66,
  • školní družiny se vykazují pod činností 81 a školní kluby pod činností 89,
  • školní asistenti v ZŠ a chůvy v MŠ se zahrnují do ostatních nepedagogických zaměstnanců,
  • škola vykazuje druh PAM 56 pouze v případě, že buď celá škola nebo některé z jejích samostatných pracovišť funguje jako škola pro žáky se SVP (tzn. v případě pracoviště toto odevzdává samostatný výkonový výkaz jako pracoviště pouze pro žáky se SVP).

 

Změny P1c-01:

  • zaměstnanci pobírající vybrané složky platu (odd. VI.) rozděleni na pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance,
  • v odd. VI. u pedagogických zaměstnanců nový řádek příplatek uvádějícímu učiteli (od září 2017),
  • nové tabulky IVb. Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů a IVc. Hodiny přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovené nad rámec jejich týdenního rozsahu.

 

Organizace předává data výkazu PAM vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skočení sledovaného období, pokud 15. den připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak nejzazším termínem je nejbližší následující pracovní den.

Autor:  
Vložil/a: Ludmila Heřmanská