Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Metodika P1-04 a P1c-01

​Byl zahájen sběr dat v rámci výkazu P 1-04 „Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT“ za 1. - 3. čtvrtletí 2018 a výkazu P 1c-01 „Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství“ podle stavu k 30. 9. 2018.

Dodatky k pokynům a vysvětlivkám: Při zpracovávání výkazu P 1-04 a P 1c-01 věnujte, prosím, pozornost uveřejněným „Dodatkům“, které naleznete jak na hlavní stránce http://sberdat.uiv.cz v záložce Informace (zde jsou tyto dokumenty uveřejněny jako Metodické dodatky k pokynům pro vyplnění výkazu P 1-04 a Metodické dodatky k pokynům pro vyplnění výkazu P1c-01), tak na stránce jednotlivých výkazů dané organizace (tlačítko „Dodatky k metodice“).

Přesnost vykazování ve výkazu P 1-04: Údaje o průměrných počtech zaměstnanců (přepočtení, fyzické osoby) se uvádějí v jednotkách s přesností na 4 desetinná místa. Údaje o mzdách, platech a ostatních platbách za provedenou práci se uvádějí v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa. Údaje o počtech fyzických osob k 31. 12. příslušného roku se uvádějí v celých číslech.

Přesnost vykazování ve výkazu P 1c-01: Údaje o evidenčních počtech zaměstnanců k 30. 9. se uvádějí v přepočtu na plnou pracovní dobu s přesností na 4 desetinná místa. Údaje o rozsahu přímé pedagogické činnosti v odd. IVb a údaje o počtu hodin přímé pedagogické činnosti pevně stanovené nad rámec týdenního rozsahu v odd. IVc se uvádějí s přesností na 2 desetinná místa.

Organizace odešle v elektronické podobě po síti Internet nejprve výkaz P 1-04 a to nejpozději do 15. 10. 2018 a následně odešle nejpozději do 15. 10. 2018 i výkaz P 1c-01.

P1_04_dodatky.pdf

P1c_01_dodatky.pdf

Autor: MŠMT
Vložil/a: Ludmila Heřmanská