Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Finanční vypořádání dotací za rok 2017

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2017 se uskuteční podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., a bude realizováno podobným způsobem jako v letech předchozích.

Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky poskytnuté podle § 161 odst. 5 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a další účelově poskytnuté dotace.

Vypořádání dotací bude za jednotlivé školy a školská zařízení předloženo v tabulkách pro finanční vypořádání dotací v přílohách č. 1 a 2.

Tabulku 1A) obdrží organizace stejně jako v minulých letech předvyplněnou.

Tabulka 1B) bude u většiny organizací negativní (v rámci OP VVV není dosud žádný projekt finančně ukončen a nebude tedy předmětem finančního vypřádání za rok 2017). Bude-li mít škola povinnost tabulku kladně vyplnit, budeme ji kontaktovat. Jinak žádáme o zaslání negativního hlášení.

V tabulkách je nutné uvést údaje v Kč na dvě desetinná místa a před samotným vyplňováním přečíst si vysvětlivky pod tabulkami.

Termín pro předložení finančního vypořádání dotací na odbor školství krajského úřadu je 23. leden 2018 v elektronické podobě i datovou schránkou.

Ve stejném termínu je nutno poukázat případnou vratku poskytnuté dotace spolu s avízem (nutné použít přílohu č. 3) na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta, tj. na účet č. 30090-718661/0710 nebo 2786182/0800. Ve variabilním symbolu uveďte IČ, ve specifickém UZ vrácené dotace. Na každý účelový znak musí být 1 avizo včetně podrobného zdůvodnění nevyčerpané výše dotace.

Zároveň Vás upozorňujeme, že u většiny účelových dotací musí být předložena také jejich samostatná vyúčtování a u některých i závěrečné zprávy - uvedeno níže v přílohách podle účelových znaků dotace.

Upozornění vztahující se k dotaci z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017:

Dle vyhlášení tohoto rozvojového programu na stránkách MŠMT (č.j.: MSMT-28402/2016-1) , článek 11, odst. 5, máte také povinnost zaslat přímo na MŠMT závěrečnou zprávu na předepsaném formuláři prostřednictvím webové aplikace na adrese: http://is-plavani.msmt.cz v termínu do 15. února 2018.


P1_Tabulka 1A.xlsx

P2_Tabulka 1B.xlsx

P3_Avizo.docx

P4_33073_Vyúčtování.xlsx

P5_33052_Vyúčtování.xlsx

33024-Vyuctovani-podrobné.docx

33024-Vyúčtování.xlsx

33024-Zprava.docx

33034-Vyúčtování.xlsx

33034-Zprava-upravená.docx

33038-Vyúčtování.docx

33038-Zpráva.docx

33049-Vyúčtování 9-12.xlsx

33049-Vyúčtování celorok.xlsx

33065-Vyúčtování.docx

33065-Zpráva.docx

33070-Vyúčtování.xlsx

33070-Zpráva.docx

33071-Vyúčtování.xlsx

33071-Zpráva.xlsx

33215-Vyúčtování.xlsx

33215-Zprava.docx

33435-Vyuctovani.xlsx

33435-Vyuctovani-podrobné.docx

33435-Zprava.docx

33457-Vyúčtování.xlsx

33457-Zpráva1.doc

33457-Zpráva2.docx

Autor:  
Vložil/a: Ludmila Heřmanská