Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Závazné ukazatele na rok 2017 a podpůrná opatření

V návaznosti na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zejména na Směrnici MŠMT č.j. MSMT-24005/2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností , čl. IV bod 5, jsme rozepsali do rozpočtů právnických osob na rok 2017 finanční prostředky na podpůrná opatření vyplývající z přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 27/2016 Sb., tj. na platy, zákonné odvody a tvorbu FKSP v návaznosti na údaje vykázané ve výkazech R43, R 44 za období září až prosinec 2016.

Finanční prostředky na základě údajů z výkazů R44, R 43 budeme rozepisovat pravidelně do závazných ukazatelů, ORIENTAČNĚ budou uvedeny v samostatném řádku a jsou přidělovány v rámci dotací na přímé vzdělávací výdaje (UZ 33 353), nejedná se tedy o přísně účelové dotace. Tyto prostředky jsou jakýmsi příspěvkem, a pokud spotřebujete na podpůrné opatření méně prostředků, zbytek použijete v rámci přidělených závazných ukazatelů.

Pokud jsou ve škole žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ještě nebyli rediagnostikováni, obdrží na ně škola prostředky formou příplatků na zdravotní postižení a příplatků na asistenta pedagoga při rozpisu rozpočtu, tj. „po staru“.

Po vykázání rediagnostiky žáka podle nové legislativy je ředitel školy povinen oznámit tuto skutečnost na odboru školství, oddělení rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti, abychom mohli správně stanovit výši prostředků na podpůrné opatření pro rok 2017. Tato povinnost bude zakotvena v krajské metodice k rozpisu rozpočtu.

 Krajské školy.xlsx

Autor:  
Vložil/a: Ludmila Heřmanská