Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání

Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
CEI – Středoevropská iniciativa

CEI – Středoevropská iniciativa

​​Středoevropská iniciativa podporuje přenos know-how a dobré praxe z členských do nečlenských zemí EU. Příjem žádostí do Výzvy pro rok 2019 byl již ukončen. Výzva pro rok 2020 zatím nebyla vyhlášena. Know-how Exchange Programme (KEP) Know-how…