Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Sběr výkonových dat v roce 2018

​Výkazy vyplňované podle stavu k 30. 9. 2018 (řady S, Z, R včetně přílohy) školy odevzdají v termínu do 10. 10. 2018, výkazy podle stavu k 31. 10. 2018 školy odevzdají nejpozději do 12. 11. 2018.

R 43-01 Příloha výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2019 - ve výkaze nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

Aktuální informace k elektronickému zpracování dat výkazů jsou k dispozici na přihlašovací stránce ještě před samotným přihlášením pod odkazem "Informace" vpravo nahoře.

Vzory formulářů a metodické pokyny k těmto výkazům jsou k dispozici na stránkách MŠMT v rychlém odkazu Sběry statistických dat - Regionální školství.

Sběr bude probíhat na odkaze: https://sberdat.uiv.cz/login.

Výpisy výkazů školy a školská zařízení zasílají příslušnému úřadu přednostně datovou schránkou.

Autor:  
Vložil/a: Vladimíra Říhová