Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Doporučený postup pro obce k průběhu a organizaci konkursního řízení PRO KONKURSY VYHLÁŠENÉ od 1. 5. 2019.

V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitele školské právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí a ředitele příspěvkové organizace jmenuje na pracovní místo ředitele zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

 

Základní právní úprava:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon");

  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

  • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška o konkursech"), ve znění pozdějších předpisů;

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích");

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

  • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;

  • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR);

Jednotlivé úkony zřizovatele v konkursním řízení vykonává rada obce. (ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích).

V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta (ustanovení § 99 odst. 2 zákona o obcích).


Přiložené soubory:

Autor: Dalibor Blecha
Vložil/a: Vladimíra Říhová