Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výzva - Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2018

Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2018 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality.

Vyzýváme tímto pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace, aby Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje zasílali návrhy na ocenění.

Podaný návrh musí obsahovat:

  • Vyplněný nominační formulář
  • Profesní životopis navrhovaného kandidáta
  • Zdůvodnění podávaného návrhu v rozsahu jednoho listu A4

Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu. Žádáme o uvedení konkrétních údajů o pedagogické nebo nepedagogické činnosti navrženého kandidáta na ocenění dle oblasti jeho působení, o jeho dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické i nepedagogické práce na veřejnosti, přínosu k prezentaci města či regionu apod. Doporučujeme, aby navržený kandidát měl alespoň 10 let praxe v oblasti školství.

Každý navrhovatel může k ocenění navrhnout pouze jednoho kandidáta.

Adresa pro zasílání návrhů:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

ID datové schránky: scsbwku

Uzávěrka návrhů je v pátek 16. února 2018 do 12.00 hod. Na návrhy, které nebudou doručeny ve stanoveném termínu, nebude brán zřetel.


Kontaktní osoby pro případné dotazy:
Mgr. Jana Kapalková – tel. 577 043 709, e-mail jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz
Ing. Marcela Došlová - tel. 577 043 729, e-mail marcela.doslova@kr-zlinsky.cz


P01 Výzva_Ocenění pracovníků ve školství ZK 2018.pdf

P02 Nominační formulář_Ocenění pracovníků ve školství ZK 2018.docx

 

Autor:  
Vložil/a: Marcela Došlová