Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výběrové řízení na pozici výchovného koordinátora/výchovné koordinátorky pro sekundární cyklus Evropské školy

​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí  vyhlašuje výběrové řízení na pozici  výchovného koordinátora/výchovné koordinátorky  pro sekundární cyklus Evropské školy Mnichov, SRN  od 1. září 2019.

Požadavky na pozici výchovného koordinátora sekundárního cyklu Evropské školy Mnichov:

 • předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále „zákon č. 563/2004 Sb.)
 • odborná kvalifikace podle § 8 či § 9 zákona č.563/2004 Sb.
 • znalost německého jazyka alespoň na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce osvědčená certifikátem a anglického jazyka na komunikativní úrovni (znalost dalšího cizího jazyka výhodou)
 • nejméně tříletá praxe na pozici učitele v základním (2. stupeň ZŠ) nebo středním vzdělávání k datu podání přihlášky (zejména praxe ve školním poradenském pracovišti ve funkci výchovného poradce nebo školního metodika prevence  je výhodou)
 • schopnost týmové práce, výborné komunikační a organizační schopnosti a dovednosti, schopnost odpovědně zacházet s důvěrnými údaji
 • schopnost práce s běžnou výpočetní technikou a softwarem, ochota a schopnost naučit se pracovat se specifickým softwarem užívaným v EŠ
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce:

Výkon výchovné, speciálně-pedagogické činnosti v týmu výchovných koordinátorů v Evropské škole Mnichov, spolupráce se žáky, rodiči a učiteli z různých jazykových sekcí za účelem podpory hladkého chodu vzdělávacího procesu, administrativní a organizační činnosti (harmonogram zkoušek, absence, třídní rady atp.), dohled nad žáky a dodržováním pravidel slušného chování.

Dokumenty, které je nutné doložit:

 • průvodní dopis v českém a německém jazyce s vyjádřením motivace k získání místa výchovného koordinátora Evropské školy Mnichov
 • strukturovaný životopis v českém a německém jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další dokumenty:

 • kopie dokladů o jazykových zkouškách
 • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: 1. září 2019 (kontrakt na 2 roky až 9 let), českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 31. května 2019 (rozhoduje razítko pošty) na poštovní adresu:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Oddělení pro záležitosti EU – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Tel: 234 812 105

E-mail: michal.kohout@msmt.cz

 

Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru. Email pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení emailu.

 

Osobní údaje, zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením, jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce.

 

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. 


Autor:  
Vložil/a: Jana Cenková