Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2017
Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence negativních společenských jevů. Oblast volného času představuje významný potenciál pro neformální výchovu a vzdělávání mladé generace. Práce s dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna ocenění.

Proto Zlínský kraj připravuje v roce 2017 již XIV. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje.

Kdo může podat návrh?
Fyzická či právnická osoba, která zašle vyplněný nominační formulář na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo dodá osobně na Odbor školství, mládeže a sportu (budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do 20. 10. 2017 do 13:00 hodin.

Kdo může být navržen?
Pracovník, který se ve svém volném čase pravidelně věnuje dobrovolnicky přímé práci s dětmi a mládeží Zlínského kraje.

Za práci s dětmi a mládeží se považuje:
  • organizovaná činnost dětí a mládeže mimo rodinu a školní vyučování směřující k nabytí nových poznatků a zkušeností, zdokonalení získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních společenských postojů;
  • činnost zaměřená k účelnému využívání volného času dětí a mládeže.
Za dlouhodobou činnost se pro tuto výzvu považuje:
  • práce s dětmi a mládeží v délce minimálně 7 let. 
Navrhovatel zašle jako povinnou přílohu nominačního formuláře popis činnosti a dosažených výsledků navrhované osoby v rozsahu minimálně jedné poloviny listu A4 a maximálně jednoho listu A4. Věnujte této části nominace mimořádnou pozornost.

Další informace Vám poskytnou pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK paní Ing. Anna Fenyková, e-mail: anna.fenykova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 757 nebo Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 748.


Autor:  
Vložil/a: Radovan Výsmek