Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Novinky školního roku 2018/2019

MŠMT nabízí přehled změn, ke kterým dochází ve školním roce 2018/2019 a statistické odhady počtu žáků na jednotlivých stupních škol.


Změny ve školním roce 2018/2019 – novinky

Pamlsková vyhláška

 • Od září začne platit novela tzv. pamlskové vyhlášky, která zmírní dosud velmi přísné normy na obsah cukru, tuku a soli v potravinách povolených k prodeji ve školních bufetech a automatech.
 • Zmírnění iniciovalo MŠMT, úprava výživových limitů proběhla ve spolupráci s MZdr.
 • Díky zvýšeným nutričním limitům se rozšíří sortiment bufetů např. o kvalitní masné výrobky (šunky nejvyšší jakosti), ochucené tvarohy nebo sýry. Dále půjde o pečivo s významným podílem cereálií nebo semínek, jemné pečivo s vysokým podílem ovoce. Bufety budou moci nabízet např. pečivo + máslo + šunka a/nebo sýr + zelenina nebo výrobky z ryb za předpokladu minimálního obsahu 50 gramů masa ve 100 gramech hotového výrobku.
 • I upravené limity stále respektují aktuální platná výživová doporučení.

Nová pravidla pro nejnižší počet dětí ve školní družině

 • Doposud vyhláška upravovala pouze nejvyšší počet. Nově se reguluje také nejnižší počet, přičemž obecně je to 20 účastníků z 1. stupně ZŠ a další oddělení je možné otevřít při naplnění ostatních v průměru 27 účastníky. Družiny při malotřídních školách však mají výjimku a mohou fungovat dokonce již při 5 účastnících.
 • Zpřesnění pravidel pro nejnižší počet dětí ve třídě v mateřských školách
 • Vyhláška nově řeší i dosud výslovně neřešenou situaci nejnižšího počtu dětí u 2 a 3třídních mateřských škol, kdy právní úprava obsahovala mezeru.

Dílčí změny ve financování regionálního školství

 • Bude zrušena nutnost schválení pozice asistenta pedagoga ze strany ministerstva, respektive kraje proto, aby mohl být financován ze státního rozpočtu.

Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení a nová vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení, které upravují problematiku předávání údajů.

 • Vzhledem k budoucí změně financování se upravuje struktura sbíraných údajů a stanoví se nově, že školy budou zasílat před koncem školního roku odhad personální situace v následujícím roce, aby bylo možné předpovídat, kolik prostředků na platy bude nutné ve státním rozpočtu vyčlenit.

Úprava pravidel pro vytváření víceoborových tříd

 • Doposud žádná pravidla neexistovala. Nově vyhláška omezuje, jaké žáky je možné spojovat do jedné třídy, kolik oborů může v jedné spojené třídě být. Zároveň však přechodné ustanovení stanoví, že dosavadní spojené třídy mohou v daném složení pokračovat.

Úprava zdravotnických oborů vzdělání

 • Začala platit v srpnu, do skupiny zdravotnických oborů s maturitou se nově zařazuje obor praktická sestra a masér ve zdravotnictví, do skupiny zdravotnických oborů VOŠ je to obor diplomovaná dětská sestra. Obor praktická sestra nahrazuje obor zdravotnický asistent, do kterého v letošním roce nastupují poslední první ročníky.

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících

 • V mezirezortním řízení, na vládu by měl jít v září.
 • Novela by umožnila řediteli školy uznat kvalifikaci i odborníkovi z praxe. Ředitel by měl možnost uznat tento předpoklad odborné kvalifikace nejvýše na dobu 4 let, podle upraveného návrhu to bude nejvýše na dobu 3 let, což je doba odpovídající součtu doby adaptačního období začínajícího učitele (2 roky) a standardní délky doby studia pedagogika pro učitele odborných předmětů (1 rok).
Další témata a statistiky najdete v článku MŠMT.

Zdroj: MŠTM
Autor: MŠMT
Vložil/a: Jana Cenková