Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení
​​Česká školní inspekce představila odborné veřejnosti model kvalitní školy a také modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku hodnoceny od školního roku 2015/2016. 
 
Aktuální podoba návrhu kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání stanovuje 6 základních oblastí (Koncepce a rámec školy, Pedagogické vedení školy, Kvalita pedagogického sboru, Výuka, Vzdělávací výsledky žáků, Podpora školy žákům – rovné příležitosti), přičemž každé z nich je přisouzeno 3-5 konkrétních kritérií. Oblasti i kritéria jsou opatřena podrobnými vysvětlujícími popisy jednotlivých úrovní tak, aby porozumění danému kritériu či dané oblasti bylo jednotné. Na vytvořená hodnoticí kritéria bude navazovat tvorba metodik a nástrojů pro hodnocení škol a školských zařízení jak ze strany České školní inspekce, tak pro využití těchto kritérií v rámci autoevaluace jednotlivých škol. V dalším období budou pro vybraná kritéria v rámci metodické podpory vytvořeny také příklady inspirativní praxe a dílčí metodická doporučení, která by školám a školským zařízením měla umožnit v případě potřeby nastoupit cestu ke zlepšení stavu.

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem.

Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu.

Kvalitní školu tvoří kvalitní učitelé a další pedagogičtí pracovníci.

Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech dětí je základem kvalitní školy.

Kvalitní škola umožňuje každému dítěti maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem.

Kvalitní škola sleduje vzdělávací pokroky všech dětí a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči. ​Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz 

 
Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková