Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Informace o zákazu zadání, zpracování a šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu
Dnem 17. 8. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 202/2015 Sb., který novelizuje zákon o regulaci reklamy. Tímto zákonem byl nově stanoven výslovný zákaz reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu (tj. podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách). Jako orgán dozoru byly stanoveny celní úřady, které také disponují údaji o tom, které loterie jsou povoleny.
 
Nově se zavádí odpovědnost šiřitele reklamy na nepovolené či neoznámené loterie, za šíření takové reklamy. (Šiřitelem reklamy je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří). Porušení tohoto zákazu je pak správním deliktem či přestupkem, za které lze uložit vysoké sankce (až do výše 5 mil. Kč).
 
Existují poznatky o tom, že při sportovních a kulturních akcích organizovaných nejrůznějšími subjekty,  jsou pořadatelé sponzorováni  také různými organizacemi, provozujícími loterie nebo podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, nebo je při nich šířena reklama na loterie nebo podobné nepovolené nebo neoznámené hry. Doporučuje se proto před uzavřením smlouvy o šíření reklamy prověřit objednatele z hlediska držení potřebného povolení.
 
Podle zákona č. 188/2016 Sb., se s účinností od 01.01.2017, deliktní odpovědnost z hlediska pojmosloví upravuje na: hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle z​ákona upravujícího hazardní hry.
 
Seznam provozovatelů loterií nebo jiných podobných her držících povolení vydaná Ministerstvem financí České republiky, je veřejně elektronicky dálkově přístupný na stránkách tohoto ministerstva („soukromý sektor"- „loterie a sázkové hry" – „seznam provozovatelů"):

Autor: Krajský úřad Zlínského kraje
Vložil/a: Jana Vodáková