Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Hodnocení žákyň/žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence 2013
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
 
 
obdrželi jsme důležitou informaci od pracovníka MŠMT ČR Ing. Jaroslava Froulíka k programu Excelence 2013, kterou Vám následně citujeme.
 
„Vážené kolegyně a kolegové,
                v souvislosti s blížícím se termínem uzávěrky  programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence 2013, se na Vás obracím s žádostí o postoupení informace všem středním školám a organizátorům soutěží ve vašem regionu, aby si zkontrolovaly v tomto programu správnost vyplnění všech výsledkových listin svých žáků za hodnocené období. Počítačový program je nastaven tak, že výsledky v databázi nelze po 27. 9. 2013 změnit. Připomínám, že ministerstvo nenese zodpovědnost za chybné zapsání údajů ve výsledkových listinách v této databázi. Za případné chyby odpovídá organizátor příslušné soutěže. Databáze v současné době obsahuje všechny výsledkové listiny soutěží zařazených do  programu Excelence 2013 mimo výsledkových listin z Ústředního kola soutěže konzervatoří, které současně řešíme.
                Současně Vám děkuji za dosavadní spolupráci při administraci tohoto programu.“
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o značné částky, určené pro pedagogy úspěšných žáků, doporučujeme věnovat tomuto upozornění zvýšenou pozornost. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK Filipa Pastuszka, Petra Malinku či Jiřího Štěpána.
 
 
Zpracoval Petr Malinka
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová