Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ
​M​​​inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo soubor dokumentů obsahujících návrhy smluvních vztahů, který​ vychází z Nových opatření na podporu odborného vzdělávání z ledna 2013. Jedním z úkolů bylo dokončit ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí metodiku pro aplikaci legislativních možností v oblasti dobrovolného vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, kteří se odborně připravují pro potřeby zaměstnavatele.

Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ proto obsahuje vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilé i zletilé žáky a studenty, a také postup při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem nebo studentem.

„Jsem ráda, že můžeme dát zaměstnavatelům i žákům a jejich zákonným zástupcům návod, jak smluvně ošetřit jejich vzájemný vztah, a navíc je motivovat v jejich odborné přípravě pro praxi,“ sdělila k vydanému doporučení ministryně školství Kateřina Valachová.
 

Ministerstvo školství připravilo tato opatření na základě požadavků zástupců zaměstnavatelů, kterými jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR a další odborné asociace. Cílem opatření je podpořit motivaci zaměstnavatelů poskytovat žákům a studentům, kteří se připravují pro jejich potřeby, kvalitní personální a materiálně-technické podmínky pro realizaci praktického vyučování, a také motivační příspěvek. Ten může mít formu prospěchového stipendia, příspěvku na školní stravování, na cestovné, na ubytování ve školských ubytovacích zařízeních nebo příspěvku na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků a dalších pracovních pomůcek.


III_A vzor_dohoda nezletilého zaka a zamestnavatele.pdf III_A vzor_dohoda nezletilého zaka a zamestnavatele.pdf

III_B vzor_dohoda plnoletého zaka a zamestnavatele.pdf III_B vzor_dohoda plnoletého zaka a zamestnavatele.pdf

III_Doporuceni.pdf III_Doporuceni.pdf

 

Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková