Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dopis radního pro oblast školství ke Dni učitelů
Milé kolegyně, milí kolegové, vážené učitelky, vážení učitelé,

minulý rok jsem se u příležitosti Dne učitelů zaradoval, že naše společnost si začíná citelněji uvědomovat, že její úspěch záleží na její vzdělanosti – a její vzdělanost leží na bedrech nás, pedagogů. Vím, že zvýšení platů neřeší všechno, že je potřeba usilovat o vyšší prestiž učitelského stavu dlouhodobějšími a možná méně viditelnými kroky – tím, že poskytneme pedagogům dobré podmínky pro práci a pro nezbytné celoživotní vzdělávání, že si jako společnost ujasníme, co má být cílem vzdělávání, a jasně to promítneme do požadavků na školy, žáky i učitele, že necháme učitele víc učit a méně papírovat a vykazovat. Jsem pevně přesvědčen, že se blýská na lepší časy, a přestože je to běh na delší trať je zvýšení příjmů učitelů základní podmínkou pro to, aby se s námi na tuto trať vydal dostatečný počet odhodlaných a motivovaných „běžců", kteří snad nebudou již pod tak silným finančním tlakem, aby své schopnosti a znalosti uplatnili mimo školství.

Zvýšení platů a rozpočtů určitě nemůžeme považovat za finální, uspokojivý stav, ale za slibný začátek. Smutným specifikem našeho kraje je pak skutečnost, že platy učitelů jsou u nás v celostátním srovnání krajů dlouhodobě na velmi nízké úrovni. Proto jsem rád, že se mi na alespoň částečné dorovnání tohoto neopodstatněného rozdílu podařilo ze státního rozpočtu sehnat pro letošek dalších 128 milionů navíc, a chci v tom pokračovat i nadále tak, aby učitel či učitelka v Uherském Brodě, Velkých Karlovicích nebo Bystřici pod Hostýnem nedostávali za svou kvalitní a záslužnou práci méně peněz, než jejich kolegové třeba v Pardubicích nebo v Mladé Boleslavi. 

Dovolte, abych Vám všem, kdo jste v tom pomyslném „pedagogickém pelotonu" vytrvali, od srdce poděkoval a popřál Vám, aby pro Vás nebyl svátkem jen Den učitelů, ale vlastně každý den strávený prací, která vás naplňuje a baví a za niž jste odpovídajícím způsobem odměněni.


S úctou


Petr Gazdík, v. r.


Autor: Petr Gazdík
Vložil/a: Jana Cenková