Krajské a obecní školy

Krajské a obecní školy
Úprava závazných ukazatelů k 10. 12. 2021

Úprava závazných ukazatelů k 10. 12. 2021

Tato úprava v sobě zahrnuje finanční prostředky na podpůrná opatření vykázaná v listopadu, aktuální účelové dotace a část požadovaných přesunů mezi mzdovými ukazateli a přesuny do ONIV. Nebyly provedeny všechny požadované přesuny mezi závaznými ukazateli,…