Krajské a obecní školy

Krajské a obecní školy
Úpravy závazných ukazatelů leden až březen 2021

Úpravy závazných ukazatelů leden až březen 2021

V souladu se směrnicí MŠMT č.j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, čl. VII, byly do závazných ukazatelů rozepsány…