Krajské a obecní školy

Krajské a obecní školy
Účelová dotace na doučování žáků školy

Účelová dotace na doučování žáků školy

V návaznosti na školy rozeslaná Oznámení o poskytnutí neinvestiční dotace na individuální nebo skupinové doučování žáků školy za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 08/2021, Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků…