Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a financování asistentů pedagoga

​Upozorňujeme, že MŠMT právě vyhlásilo Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období září - prosinec 2017 (Č. j.: MSMT-11549/2017-1).

 

Vyhlášení rozvojového prohramu a Formuláře žádosti naleznete na stránkách MŠMT na adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp.

 Při podávání žádostí dodržte prosím vyhlašovatelem požadované formální náležitosti, jinak by Váš projekt musel být vyřazen.

 Termíny a způsob podávání žádostí na krajský úřad:

 

MODUL A

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období září -prosinec 2017, Účelový znak: 33215

 

Škola zřízená soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje, do jehož územní působnosti náleží. Žádost bude s označením názvu programu zaslána v listinné podobě na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, PhDr. Soňa Marčíková. V elektronické podobě bude zaslána na elektronickou adresu sona.marcikova@kr-zlinsky.cz , v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO školy. Nedílnou součástí žádosti je platné doporučení asistenta pedagoga ŠPZ a souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období září - prosinec 2017. Žádost musí být krajskému úřadu doručena do 21. 7. 2017.

 

MODUL C

Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných na období září –prosinec 2017 , Účelový znak: 33068

 

Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost prostřednictvím kraje, do jehož územní působnosti náleží. Žádost bude s označením názvu programu zaslána v listinné podobě na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, PhDr. Soňa Marčíková. V elektronické podobě bude zaslána na elektronickou adresu sona.marcikova@kr-zlinsky.cz , v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO školy.

Nedílnou součástí žádosti je žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga na období září - prosinec 2017 a kopie doporučení školských poradenských zařízení pro žáky třídy, která splňují podmínky ust. § 18 vyhlášky.

Žádost musí být krajskému úřadu doručena do 21. 7. 2017.
Autor: Soňa Marčíková
Vložil/a: Jana Olbertová