Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců.

Podrobné informace k vyhlášení programu, včetně informace o způsobu a termínu podání žádosti dle typu oprávněného žadatele, jsou uvedeny v přílohách ke stažení.

Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být školou příslušnému kraji doručena do 9. listopadu 2018. Žádost podávaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději do 30. listopadu 2018.

 

Přílohy ke stažení:

Text vyhlášení programu: Vyhlášení RP 2019.pdf

Přílohy k vyhlášení:

Pr_vyhl_1_zadost_kraj_2019.xlsx

Pr_vyhl_2_zadost_škola_2019.xlsx

Pr_vyhl_3_ vyuctovani_školy_2019.xlsx

Pr_vyhl_4_vyúčtování_kraj_2019.xlsx

Pr_vyhl_5_Avízo_o_vratce_kraj.docx

Pr_vyhl_6_ Avízo_o_vratce_cirkev_skoly.docx


Zdroj: MŠMT
Autor: MŠMT
Vložil/a: Jana Cenková