Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 17. 10. 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání v roce 2019. Příjem žádostí ukončen. 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců.

Podrobné informace k vyhlášení programu, včetně informace o způsobu a termínu podání žádosti dle typu oprávněného žadatele, jsou uvedeny v přílohách ke stažení.


Žádost podávaná prostřednictvím kraje musí být školou příslušnému kraji doručena do 9. listopadu 2018. Žádost podávaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději do 30. listopadu 2018.


Související dokumenty

 Vyhlášení RP 2019

 Příloha 1_Žádost_kraj_2019

 Příloha 2_Žádost_škola_2019

 Příloha 3_ Vyúčtování_školy_2019

 Příloha 4_Vyúčtování_kraj_2019

 Příloha 5_Avízo_o_vratce_kraj

 Příloha 6_ Avízo_o_vratce_církev_školy


Přechozí etapa 

Informace k tomuto Rozvojovému programu v roce 2018 naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v článku Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018. 


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová