Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2018/2019 včetně dodatku č. 1 na období leden – srpen 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 29. 8. 2018 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019. Dne 21. 12. 2018 byl zveřejněn dodatek č. 1. s pokyny a termíny k předložení žádostí o poskytnutí dotací v období 1. – 8. měsíc 2019. Termín stanoven na 15. 1. 2019.

 

Cílem rozvojového programu je vytvořit optimální podmínky pro další zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách, a to zejména v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.

Výběr oborů vzdělání a výběr škol podle vybraných oborů vzdělání zajišťuje příslušný krajský úřad. V rámci rozvojového programu budou podpořeny vybrané střední školy, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce, registrované církve a náboženské společnosti, soukromé fyzické či právnické osoby. Střední školy zřizované krajem, obcí, soukromou fyzickou či právnickou osobou předkládají žádosti o poskytnutí dotace krajskému úřadu. Střední školy zřizované církví předkládají žádosti o zapojení do rozvojového programu přímo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Dne 21. 12. 2018 byl zveřejněn k vyhlášenému rozvojovému programu dodatek č. 1. Dodatek je vydán v souladu se zněním Vyhlášení rozvojového programu s názvem Podpora odborného vzdělávání a obsahuje rozpis dotací pro kraje a celkem pro právnické osoby vykonávající činnost škol, jejichž zřizovateli jsou registrované církve a náboženské společnosti.

Zároveň obsahuje pokyny a termíny k předložení žádostí o poskytnutí dotací v rámci tohoto rozvojového programu v období 1. – 8. měsíc 2019.


Související dokumenty  

 Vyhlášení RP Podpora odborného vzdělávání 2018_2019

 Priloha 1 Podrobne pokyny pro zpracovani zadosti krajskeho uradu o poskytnuti dotace

 Tabulka k priloze 1a zadost KU o zapojeni do RP

 Tabulka k priloze 1b zadost cirkevni skoly o zapojeni do RP

 Priloha 2 Podrobne pokyny pro zpracovani zpravy pro vyhodnoceni RP__ POV 2018_ 2019

 Tabulka k priloze 2a kraj Vyhodnoceni RP Podpora OV v roce 2018 2019

 Tabulka k priloze 2b církevní školy Vyhodnoceni RP Podpora OV v roce 2018 2019

 Priloha 3 Prideleni dotací krajům a CS RP POV 2018

 Priloha 4 Vyuctovani dotace - RP POV 2018_2019 - pro cirkevni__ skol

 Priloha 5 Vyuctovani dotace - RP - pro kraj

 Priloha 6 Avizo o vratce - RP POV - pro cirkevni skoly

 Priloha 7 - Avizo o vratce - RP POV - pro kraj


 Dodatek k rozvojovému programu Podpora odborného vzdělávání včetně přílohy


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová