Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 13. 12. 2018 rozvojový program, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly 7 "Podmínky předškolního vzdělávání" Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

 

Záměrem rozvojového programu je přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování regionálního školství v souvislosti s novelou § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb., kterou se mění systém financování regionálního školství, a to i v oblasti předškolního vzdělávání. Nový způsob financování byl novelou zákona č. 167/2018 Sb. odložen o jeden rok s účinností od 1. 1. 2020.

Podrobnosti k vyhlášení RP jsou uvedeny na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci Dotace a granty

Program zajistí návaznost mezi současným a budoucím způsobem financování mateřských škol z hlediska překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů s ohledem na ustanovení § 1d vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb.

Program je vyhlášen na rok 2019 jako dvouetapový.

První etapa programu je stanovena pro období leden - srpen 2019, druhá pro období  září - prosinec 2019. 

Žadatelem za právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy je příslušný kraj na základě podkladů jemu dodaných jednotlivými právnickými osobami.

 

Související dokumenty

 Vyhlášení_Překryvy_2019

 Příloha č. 1_Žádost

 Příloha č. 2_Příloha k žádosti

 Příloha č. 3_Návrh tabulky pro mateřské školy - k vyplnění žádosti krajům_etapa 1

 Příloha č. 4 _Vyúčtování dotace - RP Překryv

 Příloha č. 5_Formulář_Závěrečná zpráva_RP_Překryv

 Příloha č. 6 _Avízo o vratce

 

Vyhlášení druhé etapy rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

MŠMT zveřejnilo dne 25. 4. 2019 výzvu k druhé etapě rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol. Cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol a dále také zohlednění možnosti prodloužit provoz v mateřských školách.   

Druhá etapa programu je stanovena pro období září - prosinec 2019.
 
Žadatelem za právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy je příslušný kraj na základě podkladů jemu dodaných jednotlivými právnickými osobami.

Autor: Věra Korcová
Vložil/a: Martina Němcová