Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

Cílem programu směrem ke školám a školským zařízením je podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.

Důvodem poskytnutí podpory je snaha stabilizovat, případně zlepšit situaci v uvedené oblasti, které chce kraj dosáhnout především podporou rozvoje, případně vzniku nových nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé, jako doplňkového prostředku k další práci s cílovou skupinou v rámci zejména základních činností při poskytování sociálních služeb, a dalšími, například kvalitními (certifikovanými) primárně preventivními projekty.

V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: stabilizace, případně zlepšení situace v oblasti rizikových typů chování ve Zlínském kraji.


Aktuální informace o programu, celé znění vyhlášené Výzvy a další související dokumenty naleznete na stránkách Zlínského kraje v sekci Rozvojové programy a krizové řízení.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) ve lhůtě od 18. 1. 2018 do 31. 1. 2018 do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu:

Zlínský kraj
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída T. Bati 21
761 90 Zlín.


Tento článek slouží jako prvotní informace. Pro ucelené informace včetně dalších dokumentů navštivte stránky Zlínského kraje (odkaz je uveden výše).

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová