Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Mládež a sport

​Zlínský kraj podporuje rozvoj svého územního obvodu v souladu se svými prioritami definovanými v základních (Strategie rozvoje Zlínského kraje a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje) a sektorových koncepcích a vyhlašuje každoročně Programy podpory v mnoha sekcích Fondu Zlínského kraje. V oblasti mládeže a sportu jsou to následující:


MaS03-18 Činnost a rozvoj mládežnického sportu
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.
Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: zlepšení rozvoje a kvality sportovní činnosti týkající se organizací pracující s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji. Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 01. 2018 do 14. 02. 2018 do 17:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.
Výzva a související dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace Zlínského kraje - Mládež a sport.

MaS02-18 Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.
Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: zlepšení rozvoje a kvality sportovní činnosti týkající se organizací pracující s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji. Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 01. 2018 do 14. 02. 2018 do 17:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.
Výzva a související dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace Zlínského kraje - Mládež a sport.

MaS01-18 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu (1. kolo)
Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.
Důvodem podpory je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: rozvoj mládežnických a sportovních aktivit. Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 01. 2018 do 14. 02. 2018 do 17:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.
Výzva a související dokumenty jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace Zlínského kraje - Mládež a sport.Tento článek slouží jako prvotní informace. Pro ucelené informace včetně dalších dokumentů navštivte stránky Zlínského kraje (odkaz je uveden výše).

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová