Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Metodická podpora k výzvě Šablony II

V rámci realizace projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích poskytují Centra podpory v krajích (krajská pracoviště NIDV) metodickou podporu pro SŠ, VOŠ, DM a Internáty k výzvě Šablony II. 


Na leden a únor 2019 jsou pro střední školy a ostatní oprávněné žadatele ve Zlínském kraji připraveny hromadné konzultace k této výzvě. Hromadná konzultace je určena pro střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. 

Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu. Maximální kapacita je 12 účastníků. Na hromadné konzultace může v případě zájmu navázat konzultace individuální.

Termíny pro prvožadatele:
  • 28. ledna 2019
  • 6. února 2019
Termíny pro ostatní žadatele:
  • 29. ledna 2019
  • 13. února 2019
Informace o konání všech hromadných konzultací k šablonám:
Místo: NIDV, krajské pracoviště Zlín – Potoky 267, 2. patro
Čas: 9:00 – 14:00
Lektor: Ing. Bc. Radka Krčková

V případě Vašeho zájmu o účast na hromadných konzultacích či stanovení termínu individuální konzultace kontaktujte prosím garanta paní Kateřinu Mazalovou – mazalova@nidv.cz.


Autor: Ladislava Hašková
Vložil/a: Jana Cenková