Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Základní informace a dokumenty OP VVV

​​​Text OP VVV, dokumenty pro žadatele a příjemce, vzory dokumentů, pravidla programu a další informace, které se vztahují k OP VVV.Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.


Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Dne 13. května schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Znění textu schváleného operačního programu naleznete v souboru ke stažení zde:  Text_OP_VVV.pdf

Přílohy Operačního programu OP VVV jsou pak k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci Základní dokumenty.


Dokumentace pro žadatele a příjemce
Pravidla po žadatele a příjemce, pravidla pro publicitu, vzory dokumentů, indikátory OP VVV, analýza veřejné podpory a další dokumenty jsou zveřejňovány na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci Dokumentace pro žadatele a příjemce.


Aktuálně

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2017 Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4.  Dokument je účinný od 28. února 2017. Metodicky_dopis_c._3_k_Pravidlum_pro_zadatele_a_prijemce_verze_4.pdf


Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. listopadu 2016  Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů – verzi 02. Pravidla jsou účinná od 21. listopadu 2016 a jejich znění naleznete zde: PpZP_zjednodusenych_projektu_v2.pdf

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 19. října 2016  Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4 Metodicky_dopis_c._1_k_Pravidlum_pro_zadatele_a_prijemce_obecna_cast_verze_4.pdf

Řídicí orgán OP VVV vydává Metodický výklad účinnosti verzí Pravidel pro žadatele a příjemce specifická část
Metodicky_vyklad_ucinnosti_PpZP_web.pdf


Pravidla pro publicitu
Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, Manuál vizuální identity MŠMT a Logolinky OP VVV najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci Logolinky OP VVV.


Monitorovací systém 2014+

Uživatelské příručky pro práci žadatele/ příjemce v IS KP14+, Uživatelské příručky pro práci s certifikáty elektronického podpisu v IS KP14+, Povinnost kvalifikovaného elektronického podpisu pro žadatele a hodnotitele OP VVV, Cost Benefit Analýza (CBA), Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu a další související dokumenty naleznete v sekci Monitorovací systém 2014+.

Aktuální informace o OP VVV
Prezentace ze seminářů pro žadatele, zápisy z jednání výběrové komise, nejčastěji kladené dotazy a další aktuality vztahující se k OP VVV jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci Aktuální informace.


Kde získat další informace o OP VVV?
Případné dotazy je možné zasílat emailem na adresu: , opvvv@msmt.cz
Informace o ostatních operačních programech pro programové období 2014–2020 lze získat:
- zavoláním na bezplatnou telefonní linku Eurofon: 800 200 200
- využitím offline chatu v pravém dolním rohu na stránce www.esifondy.cz


Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová