Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Základní informace a dokumenty OP VVV

​​​Text OP VVV, dokumenty pro žadatele a příjemce, vzory dokumentů, pravidla programu a další informace, které se vztahují k OP VVV.Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.


Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Dne 13. května schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Znění textu schváleného operačního programu naleznete v souboru ke stažení zde:  Text_OP_VVV.pdf

Přílohy Operačního programu OP VVV, pravidla po žadatele a příjemce, pravidla pro publicitu, vzory dokumentů, indikátory OP VVV, analýzu veřejné podpory a další dokumenty k dispozici na stránkách OP VVV v sekci Dokumenty. Z tohoto odkazu jsou dále dostupné tyto informace: 

Pravidla pro publicitu
Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, Manuál vizuální identity MŠMT a Logolinky OP VVV

Monitorovací systém 2014+

Uživatelské příručky pro práci žadatele/ příjemce v IS KP14+Uživatelské příručky pro práci s certifikáty elektronického podpisu v IS KP14+, Povinnost kvalifikovaného elektronického podpisu pro žadatele a hodnotitele OP VVV, Cost Benefit Analýza (CBA), Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu a další související dokumenty.

Aktuální informace o OP VVV
Prezentace ze seminářů pro žadatele, zápisy z jednání výběrové komise, nejčastěji kladené dotazy a další aktuality vztahující se k OP VVV jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci Aktuality. 

Kde získat další informace o OP VVV?
Případné dotazy je možné zasílat emailem na adresu: opvvv@msmt.cz
Informace o ostatních operačních programech pro programové období 2014–2020 lze získat:
- zavoláním na bezplatnou telefonní linku Eurofon: 800 200 200
- využitím offline chatu v pravém dolním rohu na stránce www.esifondy.cz


Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová