Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy
​Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 11. dubna 2017 výzvu č. 02_16_041 Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV.  Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 11. dubna 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 31. srpna 2017 do 14:00.

Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.“

Inovace VOV se uskuteční prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizace metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe na VOV, rozvoje dalšího vzdělávání a analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky.

Koncepční projekty budou zaměřené vždy na konkrétní odbornou oblast (ekonomickou, humanitní, technickou, zdravotní a pedagogickou), zvolenou na základě akreditovaných vzdělávacích programů VOV.

Alokace na výzvu: 250 000 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 000 Kč

Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců
Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců

Oprávnění žadatelé: Vyšší odborné školy, které mají akreditované vzdělávací programy pro příslušnou odbornou oblast, pro kterou předkládají žádost o podporu. Akreditované vzdělávací programy musí mít platnou akreditaci po celou dobu realizace projektu. Jeden oprávněný žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu.

Povinně volitelná témata:
Téma A: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti ekonomické.
Téma B: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti humanitní.
Téma C: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti technické.
Téma D: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti zdravotnické.
Téma E: Inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti pedagogické.

Podrobné informace jsou zveřejněny na webu MŠMT.

Seminář pro žadatele proběhne 28. 4. 2017 v Praze. Podrobné informace o semináři včetně přihlašování jsou také k dispozici na stránkách MŠMT zde.

Autor:  
Vložil/a: Radovan Výsmek