Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Šablony pro SŠ a VOŠ II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. prosince 2018  výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II v prioritní ose 3. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. listopadu 2019 ve 14:00 hod.


Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Tato výzva (č. 02_18_065) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Oprávnění žadatelé


 • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP).
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta.

Cílová skupina

 • veřejnost
 • děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření
 • děti a žáci v internátech
 • pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • pedagogičtí pracovníci výchovných a ubytovacích zařízení – domovů mládeže a internátů
 • pedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • rodiče žáků
 • studenti vyšších odborných škol
 • žáci a studenti v domovech mládeže
 • žáci středních škol a konzervatoří

Kompletní výzva je zveřejněna na webu MŠMT.

Autor:  
Vložil/a: Radovan Výsmek