Dotace a granty

Dotace a granty
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 13. 12. 2018 rozvojový program, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly 7 “Podmínky předškolního vzdělávání”…