Dotace a granty

Dotace a granty
Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2020

Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2020 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání…