Dotace a granty

Dotace a granty
Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci jednorázových sportovních a mládežnických regionálních a nadregionálních projektů. Uzávěrka příjmu žádostí pro 1. kolo výzvy je 16. 2. 2022 v 16:00 h. Okruh…