Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol