Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2020

Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně a všichni, kteří chcete přispět svou zkušeností, radou, postřehem ke tvorbě strategického dokumentu, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023.

Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v roce 2016.

Vaše připomínky můžete odesílat na e-mail: radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz, až do 30. 9. 2019.

O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás informujeme opět na těchto stránkách, nejpozději 15. 11. 2019, kdy vyvěsíme upravenou verzi č. 2 k dalšímu připomínkování.

Věříme, že tato forma otevřené diskuse s širokou veřejností bude pro obsah dokumentu přínosem a předem děkujeme všem, kteří věnují svůj čas jeho čtení a zasílání svých námětů.

Školství zásadně zasahuje do života jedince i celé společnosti a provází nás celým životem. Pokud se nám společně podaří nastínit možné cesty rozvoje regionálního školství, které povedou ke spokojenému životu v našem kraji, bude to jenom ku prospěchu nás všech.

Předem Vám děkuji za celý tým zpracovatelů, pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.

 

PhDr. Stanislav Minařík
vedoucí odboru

Ve Zlíně 2. 9. 2019


DZ ZK 2020 - pro veřejné připomínkování.pdf

Formulář pro připomínky DZ ZK 2020.xlsx


Autor:
Vložil/a: Radovan Výsmek