Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Akreditované vzdělávání školních kariérových poradců ZŠ a SŠ

Centrum kariérového poradenství (dále jen CKP) nabízí vzdělávací program „Vzdělávání školních kariérových poradců" v rozsahu 110 vyučovacích hodin, zaměřený na rozvoj odborných kompetencí v oblasti kariérového poradenství. Vzdělávací program je určen pro školní kariérové poradce, případně výchovné poradce, školní metodiky prevence nebo jiné zvolené pedagogické pracovníky školy a bude zahájen v lednu 2019. 

 

Po dobu 18 měsíců se budou tito pedagogičtí pracovníci účastnit přednášek a workshopů na odborná témata z oblasti kariérového poradenství. Více informací o dalších službách CKP naleznete na tomto webu v článku Nabídka služeb Centra kariérového poradenství

 

Harmonogram akreditovaného vzdělávacího programu je uveden zde:   Harmonogram ŠKP.pdf

 

Po ukončení vzdělávacího programu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

V případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné  přihlášky.doc elektronicky na adresu hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz, případně o osobní doručení do Centra kariérového poradenství do 31. 10. 2018 (bližší informace o CKP viz  Organizační řád CKP.pdf). 


Přihlášku je možné odevzdat pracovníkům CKP také v rámci akce Veletrh práce a vzdělávání, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. 10. 2018 v Kongresovém centru ve Zlíně.

 

Podrobnější informace k této aktivitě získáte u koordinátorky CKP - Hany Gajdošíkové na tel. 731 555 052 a 577 043 747, e-mail: hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz.

Vzdělávací program bude akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v systému DVPP. 

Toto vzdělávání je zájemcům poskytováno zdarma a je hrazeno z prostředků projektu EU č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje". 


---

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020

Tento projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.

 

Kontaktní osoby

Dagmar Stýblová, hlavní manažerka projektu IKAP, Odbor řízení dotačních programů, tel. 577 043 835, e-mail: dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz

Hana Gajdošíková, koordinátorka Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 577 043 747, e-mail: hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz

 

OPVVV logo.png 


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová