Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech schválil po projednání v 28. poradě vedení MŠMT dne 18. 7. 2017 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018.


První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými ustanoveními školského zákona, zejména v oblasti zjišťování, hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku. 

Druhá část plánu definuje vybrané specifické úkoly České školní inspekce pro daný školní rok, které reflektují strategické priority, náměty a dokumenty vlády, MŠMT, dalších stěžejních orgánů veřejné správy či akademického sektoru, se zohledněním doporučení mezinárodních institucí a organizací. Mezi specifické úkoly pro nadcházející školní rok patří podpora rozvoje čtenářské, matematické a sociální gramotnosti, společné vzdělávání, zápisy žáků do 1. ročníku vzdělávání, organizace a průběh přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, organizace a průběh ukončování středního vzdělávání, dopady posledního povinného ročníku mateřské školy, vzdělávání ve školách s obory vzdělání, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky, vliv využívání technologií na efektivitu výuky, mediální výchova.

Třetí část plánu vymezuje další úkoly stanovené České školní inspekci školským zákonem, navazující na inspekční činnosti v předchozích obdobích nebo reflektující roli České školní inspekce jako státního úřadu v systému školství a vzdělávání.

Čtvrtá část plánu určuje hlavní rozvojové úkoly plynoucí zejména z mezinárodní spolupráce České školní inspekce, mezinárodních závazků ČR, které Česká školní inspekce na základě příslušných pověření plní, z realizace projektových úkolů a z postavení České školní inspekce jako úřadu státní služby

Celý dokument si můžete přečíst na webu České školní inspekce.


Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz


Autor:
Vložil/a: Jana Galová