Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 Nejnovější články

 

 

Vyjádření radního Petra Gazdíka k financování českého školství29878<p style="text-align&#58;center;"><img src="/management/PublishingImages/Gazdík_financovani-školství3.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;650px;height&#58;1062px;" /><br></p>15. 5. 2018 11:30:21Dopis radního Petra Gazdíka pedagožkám a pedagogům Zlínského kraje o odložení reformy financování regionálního školství a jeho schůzce s ministrem školství Robertem Plagou.2018-05-14T22:00:00Z/management/PublishingImages/znak_ZK.jpg15. 5. 2018 12:11:04https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováPetr Gazdík
Moderní výuka pro generaci digitálních dětí58982<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve na konferenci zaměřenou na moderní způsoby výuky se zapojením ICT technologií na základních školách, která se bude konat v úterý 5. června ve Vsetíně.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Akce je určena všem pedagogům se zájmem o inovativní přístup k výuce a využívání ICT ve vyučovacích hodinách, učitelům ICT, správcům sítě, ředitelům ZŠ a odborné veřejnosti. V rámci konference budou mimo jiné představeny mnohé nástroje, aplikace a programy, které mohou učitelé snadno začlenit do své praxe. Jejich využití si každý účastník bude moci prakticky vyzkoušet na některém z 12 nabízených workshopů.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Konference &quot;Moderní výuka pro generaci digitálních dětí&quot;&#160;se uskuteční dne <strong>5. 6. 2018 od 9&#58;00 hodin</strong> na Střední škole Kostka s.r.o. ve Vsetíně, Smetanova 266. Účast je bezplatná.&#160;</p><h2>Program konference&#58;<br></h2><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Moderni_vyuka_pro_generaci_digitalnich_deti/Program.JPG" alt="Program.JPG" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Bližší informace naleznete v&#160;přiložené pozvánce.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Registrace na konferenci je nutná do 25. 5. 2018 on-line na odkazu </span><strong style="font-size&#58;14px;"><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuWITA5Me4-LI9LmAflxl4mL1CcYyRWsxK8WZZSbU02K9J6g/viewform" target="_blank">ZDE.</a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka%20s%20programem.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;</a><strong><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka%20s%20programem.pdf">Pozvánka s programem.pdf</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Moderni_vyuka_pro_generaci_digitalnich_deti/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>14. 5. 2018 9:05:59Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve na konferenci zaměřenou na moderní způsoby výuky se zapojením ICT technologií na základních školách. Akce se bude konat v úterý 5. června ve Vsetíně. 2018-05-13T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/teacher%20in%20classroom.jpg15. 5. 2018 11:22:41https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Stanovisko SKAV k probíhající revizi RVP42316<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Členové Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) se znepokojením sledují přípravy na revizi Rámcových vzdělávacích programů, kterou plánuje MŠMT a realizuje NÚV.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na veřejnost pronikají různé, často velmi rozporuplné zprávy o tom, jak konkrétně má celý proces probíhat a co má být jeho výsledkem. Vzhledem k tomu, že tato revize bude mít na činnost členů SKAV přímý vliv, rozhodli se zaujmout stanovisko s cílem pomoci realizátorům zhostit se daného úkolu co nejlépe a ovlivnit výsledek přijatelným směrem.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Byla provedena&#160;vlastní analýza&#160;dosavadního průběhu procesu, která vychází ze dvou hlavních informačních zdrojů týkajících se revizí – z Kulatého stolu SKAV a EDUin&#58; Revize Rámcových vzdělávacích programů. Komu tím prospějeme?, který se uskutečnil 22.&#160;2.&#160; 2018 a ze sekce Návrh pojetí revizí RVP na webu NÚV. Tato analýza dospěla k závěru, že stávající postup prací na revizích vykazuje celou řadu zřetelných známek rizikovosti úspěšného dokončení úkolu a jeho &#160;implementace v praxi.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><a href="http&#58;//www.zsmltu.cz/skav/wp-content/uploads/2018/04/SKAV_revize_RVP_DEF.pdf?utm_source=Kulat%C3%A9+stoly&amp;utm_campaign=29440611cb-kulat%C3%BD+st%C5%AFl+16.11.2017&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_69117c0afc-29440611cb-175712369" target="_blank">Stanovisko SKAV k probíhající revizi RVP</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.skav.cz/" target="_blank">SKAV.cz</a></p>30. 4. 2018 8:02:39Členové Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) se znepokojením sledují přípravy na revizi Rámcových vzdělávacích programů, kterou plánuje MŠMT a realizuje NÚV.2018-04-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/151520721.jpg30. 4. 2018 8:20:42https://www.zkola.cz/pedagogove/ramcoveprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Školení pracovníků školních jídelen v oblasti hygieny potravin54089<p>​Pozvánka na semináře Školení pracovníků školních jídelen v oblasti hygieny potravin&#58;</p><p><a href="/management/oos/Skolni-stravovani/Documents/Pozvánka%20na%20Školení%20v%20oblasti%20hygieny%20potravin_Zlínský%20kraj-final.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka na Školení v oblasti hygieny potravin_Zlínský kraj-final.pdf</a><br></p>23. 4. 2018 15:04:30Asociace školních jídelen pořádá oblastní semináře, které proběhnou pod vedením Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.2018-04-24T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/122288815.jpg25. 4. 2018 9:11:15https://www.zkola.cz/management/oos/Skolni-stravovani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxVladimíra ŘíhováIva Křížková
Žádost o souhlas krajského úřadu se zřízením speciálních tříd pro školní rok 2018/2019 53969<p>​</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na základě § 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v&#160;platném znění, lze <strong>se souhlasem krajského úřadu</strong> v&#160;rámci školy zřizovat <strong>speciální třídy</strong> pro děti, žáky a studenty uvedené v §16 odst. 9 školského zákona. Činnost těchto tříd se dále řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v&#160;platném znění.</p><p style="text-align&#58;justify;">K&#160;udělení souhlasu se zřízením speciálních tříd je potřeba Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje zaslat žádost dle vzoru uvedeného v&#160;příloze.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Termín pro podání žádosti</strong>&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">Žádosti zasílejte písemně nebo datovou schránkou <strong>nejpozději do 24. srpna 2018. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">ID datové schránky&#58; <strong>scsbwku</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Upozornění&#58;</strong> <strong>Souhlas krajského úřadu se zřízením speciální třídy bude vydáván pouze na školní rok 2018/2019. </strong>V&#160;případě, že žáci budou pokračovat ve vzdělávání ve speciální třídě i v&#160;dalším školním roce, je nutno podat novou žádost.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Případné dotazy zodpoví&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Jana Kapalková, tel.&#58; 577&#160;043&#160;709, <a href="mailto&#58;%20jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz">jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">PhDr. Soňa Marčíková, tel.&#58; 577&#160;043&#160;708, <a href="mailto&#58;%20sona.marcikova@kr-zlinsky.cz">sona.marcikova@kr-zlinsky.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><a href="/management/oos/deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/Documents/Formulář%20žádosti_speciální%20třídy%202018_2019.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Formulář žádosti_speciální třídy 2018_2019.docx</a><br></p>19. 4. 2018 7:29:53Netýká se škol speciálně zřízených pro děti a žáky uvedené v §16 odst. 9 školského zákona, škol církevních a škol zřizovaných ministerstvy.2018-04-18T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20pupils.jpg25. 4. 2018 9:14:39https://www.zkola.cz/management/oos/deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMarcela DošlováSoňa Marčíková, Jana Kapalková
Europass - registrace středních škol (doposud neregistrovaných)59062<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Europass - dodatek k osvědčení je dokument o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), vztahuje se k získané kvalifikaci, popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně, uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Je vydáván bezplatně.</strong></p><h1 class="ms-rteElement-Green">Proč&#160;Europass&#160;– dodatek&#160;k osvědčení?</h1><div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>1)</strong>&#160;<strong>Vydávání dodatků může pomoci při náboru nových žáků</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud škola vydává dodatky svým žákům elektronicky a zveřejní je např. na webu nebo facebooku školy, může to pomoci i při náboru nových žáků. Z&#160;dodatků je patrné, co žáci po absolvování školy umí, jaká je jejich úroveň kvalifikace a možné profesní uplatnění.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>2)</strong>&#160;<strong>Dodatek využijí absolventi v&#160;zahraničí I doma</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dodatek k&#160;osvědčení využijí absolventi především při hledání práce nebo dalším studiu v&#160;zahraničí, dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu. V&#160;poslední době využívají dodatky uchazeči při hledání práce i v České republice, zejména pokud mají zájem pracovat v mezinárodní firmě. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>3)</strong>&#160;<strong>Dodatek obJasňuje kvalifikaci žáků všech středních škol</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Žáci dostávají dodatek k osvědčení na konci studia <strong>spolu s maturitním vysvědčením, výučním listem nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce </strong>zpravidla ve dvou jazykových verzích (v češtině a v angličtině, němčině nebo francouzštině). </p><p style="text-align&#58;justify;">Dodatek k osvědčení obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vydání dodatku k&#160;osvědčení je zdarma.<br><br></strong></p>Národní centrum Europass ČR nabízí školám možnost vydávat tento dokument svým absolventům.&#160;Další informace najdete na webových stránkách <a href="https&#58;//edo.europass.cz/#tab3" target="_blank"><strong>Edo.europass.cz</strong></a><strong>, </strong><a href="http&#58;//www.europass.cz/" target="_blank"><strong>Europass.cz</strong></a>.&#160;</div><div><br></div>2. 4. 2018 19:52:20Europass - dodatek k osvědčení je dokument o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), vztahuje se k získané kvalifikaci, popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně, uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Je vydáván bezplatně.2018-04-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/147426282.jpg2. 4. 2018 20:19:59https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/podpora-krajskeho-akcniho-vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováNárodní ústav pro vzdělávání
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k omlouvání absencí žáků ošetřujícím lékařem45559<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Podle § 22 odst. 3 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou povinni dokládat&#160;důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování zákonní zástupci dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Omluvení nepřítomnosti žáka tedy provádí zpravidla zákonný zástupce žáka, kdy zákon v ustanovení § 50 odst. 1. ukládá doložit tyto důvody nejpozději do tří kalendářních dnů od nepřítomnosti žáka (obdobně u zletilých studentů).</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zákon dále upravuje možnost uvolnění žáka z některých předmětů (rovněž na žádost zákonného zástupce), přičemž uvolnění z předmětu tělesná výchova je podmíněno lékařským vyjádřením.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">MŠMT vydalo v roce 2014 Metodický pokyn 10 194/2002 - 14 k jednotnému postupu při omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Článek II. výše uvedeného metodického pokynu stanoví, že nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže) a zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem&#160;pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cílem takové úpravy je zabránit negativním jevům v rodinném zázemí žáka, kdy by zákonní zástupci neplnili své povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti a zanedbávali péči o jeho školní docházku (omlouvali jeho neodůvodněnou nepřítomnost).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Důvody nepřítomnosti žáka tedy nedokládá lékař, stejně tak lékař neomlouvá jeho nepřítomnost, avšak v odůvodněných případech je potvrzení lékaře součástí omluvenky,&#160;kterou vystavuje zákonný zástupce.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">To, že školské zařízení dá do svého školního řádu, že např. „absenci dítěte delší jak jeden den je možné omluvit pouze lékařem&quot; není pro registrujícího poskytovatele dítěte, tedy praktického lékaře pro děti a dorost, nikterak závazné. V praxi ale často dochází k situacím, kdy škola vyžaduje právě potvrzení vystavené lékařem, přičemž však žádný právní předpis z oblasti zdravotnictví nestanoví povinnost lékaře takové potvrzení vydat. Je třeba si uvědomit, že školní řád nemůže ukládat žádné povinnosti třetím osobám - tedy ani lékařům.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/stanovisko%20MZ%20-%20absence%20žáků.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Stanovisko MZ - absence žáků.pdf</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p></p>13. 3. 2018 6:46:02Dne 1. 2. 2018 proběhlo jednání zástupců Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nosným tématem bylo omlouvání nepřítomnosti žáka a studenta ve škole. 2018-03-12T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/133616444.jpg13. 3. 2018 6:55:36https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMartina Novotná

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci