Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 Nejnovější články

 

 

Škola PRO firmu – Firma PRO školu 201966753<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj zve na diskuzní fórum&#160;zaměřené&#160;na téma polytechnického a odborného vzdělávání Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu, které&#160;se uskuteční ve čtvrtek 31. října ve Zlíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníky panelů budou zástupci organizací, kterých se daná problematika dotýká. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v panelu.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Akce je určena ředitelům škol, kariérovým poradcům, zástupcům zaměstnavatelů, asociací a zájmových sdružení a odborné veřejnosti.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Fórum se uskuteční v Malém sále Kongresového centra Zlín dne 31.&#160;10. 2019&#160;od 8&#58;30 hodin. Účast na akci je bezplatná. Podrobný program najdete v příloze.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Program-2019-10-31.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Program.pdf</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;">---<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu se koná jako součást akce Veletrh práce a vzdělávání, který organizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve Velkém sále Kongresového centra Zlín ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Registrace na konferenci z důvodu omezené kapacity je nutná do 23. 10. 2019 přes odkaz&#58; <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBEG1lpE9zQZEEGWD21DTHlp_4wcl72CFXLez5P4l-BkMPGg/viewform"><strong>REGISTRACE</strong></a>.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>19. 10. 2019 6:37:44Zlínský kraj zve na diskuzní fórum zaměřené na téma polytechnického a odborného vzdělávání Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu, které se uskuteční ve čtvrtek 31. října ve Zlíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.2019-10-18T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/SPF%20perex.jpg19. 10. 2019 6:48:26http://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Začlenění žáků cizinců do základního vzdělávání ve Zlínském kraji65048<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v&#160;platném znění a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v&#160;platném znění, zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje vzdělávání dětí a žáků-cizinců ve Zlínském kraji následujícím způsobem.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Školami, ve kterých je na území Zlínského kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků-cizinců, kteří zde plní povinnou školní docházku (jazyková příprava), jsou <strong>všechny základní školy, do kterých byli přijati žáci-cizinci bez znalosti českého jazyka jako jazyka vyučovacího</strong>.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/oos/adresare/Stranky/Seznam-škol-a-školských-zařízení-ve-Zlínském-kraji.aspx" target="_blank">Zde naleznete seznam těchto škol</a>.<br></p><br><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>16. 10. 2019 6:34:10V souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje vzdělávání dětí a žáků-cizinců ve Zlínském kraji následujícím způsobem.2019-10-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/asiatka.jpg16. 10. 2019 6:48:32http://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/ruzne/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováOlga Vallová
Advokáti do škol66626<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, rádi bychom Vás informovali o aktivitě České advokátní komory nazvané Advokáti do škol, kterou svou záštitou podpořili také ministr spravedlnosti a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Jde o bohulibou a bezplatnou vzdělávací aktivitu advokátů, kteří ve svém volném čase po&#160; předchozí dohodě s pedagogy navštěvují základní a střední školy a s žáky a se studenty debatují&#160; o právu. Cílem této aktivity je zvýšení právního vědomí a rozšíření obecných vědomostí mladé generace o jednotlivých právnických profesích. </p><p style="text-align&#58;justify;">Všechny informace o Advokátech do škol jsou zveřejněny na webových stránkách&#160;<a href="https&#58;//www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19639" target="_blank">České advokátní komory</a>. Na stejném místě je k dispozici také seznam doporučených témat, z něhož si advokáti i pedagogové vybírají. V současnosti se do projektu zapojilo přibližně 140 advokátů po celé republice a další zájemci stále přibývají. Webové stránky nabízejí jejich seznam rozdělený podle jednotlivých krajů. Navazování spolupráce probíhá obousměrně, tedy jak ze strany advokátů, tak i ze strany vedení škol a pedagogů. Pro úplnost dodáváme, že advokáti navštěvují školy zdarma a ve svém volném čase. </p><p style="text-align&#58;justify;">Jsem přesvědčen, že naše aktivita je vhodným doplňkem informací, které žáci a studenti získají&#160;v rámci běžné školní výuky, a že se náš projekt i u Vás setká se stejným pochopením a zájmem, jaký na všech úrovních zaznamenáváme od jara loňského roku, kdy iniciativa Advokáti do škol vznikla. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">JUDr. Vladimír Jirousek<br></p><p><br></p>7. 10. 2019 8:44:50Informace o aktivitě České advokátní komory nazvané Advokáti do škol.2019-10-06T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/Zakon.jpg7. 10. 2019 8:51:55http://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováVladimír Jirousek
Zlínský kraj charakterizuje vysoká kvalifikovanost učitelů a vynikající úroveň středního školství65513<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Krajský Magazín 21 přináší ve svém říjnovém vydání rozhovor s&#160;krajským radním pro školství Petrem Gazdíkem o tom, jaké novinky přinese školní rok 2019/2020, chystají-li se další konkurzy na ředitele krajských škol nebo jak je na tom Zlínský kraj s&#160;nedostatkem učitelů.</strong>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Pane radní, čekají krajské školství v&#160;tomto školním roce nějaké významné&#160;změny či novinky?</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Od 1. ledna 2020 se spouští reforma financování regionálního školství, která ovlivní přísun peněz pro mateřské a základní školy i školní družiny, což bude znamenat významnou změnu pro zaměstnance ve školství samozřejmě i ve Zlínském kraji. Dojde tak k&#160;vyrovnání regionálních rozdílů a spravedlivějšímu rozdělení peněz. Mnohokrát jsem poukazoval na absurdní situaci, kdy Zlínský kraj má školství na prokazatelně velmi vysoké úrovni, dokonce na jedné z&#160;nejvyšších v&#160;České republice, a přitom platy učitelů zde dlouhodobě patřily k&#160;nejnižším. Konečně bude šance tuto disproporci vyrovnat.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Také připravujeme nový Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje pro období 2020 až 2023, což je koncepční dokument, jehož první pracovní verzi jsme teď v září předložili k&#160;veřejnému připomínkování a nyní se jednotlivé připomínky zapracovávají. Finální verzi tohoto významného strategického materiálu bude schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraje na jaře 2020.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Budou pokračovat další rekonkurzy na ředitele krajem zřizovaných&#160;škol?</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Ano, protože ve školním roce 2019/2020 završí zákonem dané šestileté funkční období celkem 16 ředitelů a ředitelek, kteří samozřejmě dostanou příležitost znovu se přihlásit ke konkurzům. Tato výběrová řízení budou probíhat na osmi středních školách, na čtyřech speciálních základních školách a na třech „zuškách“. Rekonkurz se bude týkat rovněž jednoho dětského domova.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Co považujete v&#160;současné&#160;době za největší problémy školství ve Zlínském kraji?</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Dlouho mě velmi iritovala již zmíněná nízká platová úroveň u pedagogů ve Zlínském kraji – v&#160;rozporu s&#160;vynikající úrovní vzdělávání a vysokou kvalifikovaností učitelů v&#160;kraji, což by se už konečně mělo začít obracet k&#160;lepšímu. Za velký problém, který však nespadá jen do oblasti školství, ale má širší sociálně ekonomické souvislosti, považuji odchody mladých kvalifikovaných lidí mimo region.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Trápí Zlínský kraj nedostatek učitelů?</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Situace s&#160;učiteli je u nás srovnatelná se situací v&#160;jiných částech České republiky a také se situací v&#160;celé řadě dalších profesí. To znamená, že učitele charakterizuje vysoký průměrný věk, učitelé důchodového věku postupně odcházejí a absolventů s&#160;pedagogickým vzděláním v&#160;učitelských oborech je v&#160;současné době nedostatek. Průměrný věk učitelů v&#160;regionálním školství Zlínského kraje je 47 let (což je podobné, jako jinde v ČR). Na druhou stranu však Zlínský kraj charakterizuje na rozdíl od některých jiných oblastí republiky vysoká kvalifikovanost učitelů. Zkrátka podíl nekvalifikovaných učitelů, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady podle zákona, je ve Zlínském kraji nejnižší – tvoří jen 2,8 % z učitelů na Zlínsku (průměr za ČR je 6,6 %). Podíl začínajících učitelů je v&#160;kraji mírně nad průměrem ČR, činí 4 % (průměr za ČR je 3,7 %). Středním školám v&#160;kraji nejčastěji chybějí učitelé odborných předmětů, na základních školách, například učitelé fyziky, informatiky a angličtiny. Ale situace může být lokálně různá.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Jste spokojen s&#160;rozprostřením zájmu žáků o gymnaziální a odborné, respektive učňovské&#160;obory?</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Na vstupu do středního vzdělávání (podle počtu žáků v&#160;prvních ročnících) je poměr mezi maturitním a nematuritním proudem zhruba 74 % v&#160;maturitním studiu a 26 % v&#160;nematuritním. V&#160;rámci maturitního studia pak připadá 33 % na gymnaziální vzdělávání a 67 % na odborné vzdělávání. Obdobná čísla ukazují počty žáků v&#160;posledních ročnících příslušného studia. Tento trend lze považovat za adekvátní. Je třeba myslet na to, aby se absolventi uplatnili na trhu práce v&#160;delším časovém horizontu, než je jen momentální potřeba rychle se měnícího trhu práce.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Současně samozřejmě podporujeme řemesla a další obory potřebné na trhu práce v&#160;kraji. Systém podpory řemesel v&#160;odborném školství právě ve Zlínském kraji funguje nejdéle – už 12 let. Momentálně podporujeme 19 učebních oborů. Zkušenost ukazuje, že nejvíce pomáhá zapojení firem do aktivit propagujících zejména technické obory.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Z&#160;čeho nyní máte v&#160;resortu školství radost?</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Z&#160;toho, že se práce s&#160;řediteli na vztazích a atmosféře ve školách vyplácí a nese své ovoce ve výsledcích. V&#160;tomto roce máme ve většině ukazatelů maturit nejlepší střední školství v&#160;zemi. Podařilo se i poprvé po mnoha letech získat od státu dostatek peněz. Oba tyto faktory mně dávají velkou naději do budoucna.</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-charakterizuje-vysoka-kvalifikovanost-ucitelu-a-vynikajici-uroven-stredniho-skolstvi-aktuality-15844.html" target="_blank">Zlínský kraj</a>,&#160;Krajský Magazín 21<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Foto&#58; Jiří Balát<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>4. 10. 2019 7:02:50Krajský Magazín 21 přináší ve svém říjnovém vydání rozhovor Heleny Mráčkové s krajským radním pro školství Petrem Gazdíkem o tom, jaké novinky přinese školní rok 2019/2020, chystají-li se další konkurzy na ředitele krajských škol nebo jak je na tom Zlínský kraj s nedostatkem učitelů. 2019-10-03T22:00:00Z/management/informaceosms/PublishingImages/Petr_Gazdik.jpg4. 10. 2019 7:09:21http://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Zaměstnavatelé považují kvalitu školní přípravy převážně za dobrou71249<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V letošním roce získala Krajská hospodářská komora v rámci dotazníkového šetření názory od 97 zaměstnavatelů Zlínského kraje, kteří hodnotili u celkem 239 absolventů kvalitu školní přípravy ve vazbě na vykonávanou pozici. 91 % dotázaných hodnotilo kvalitu školní přípravy jako velmi dobrou nebo spíše dobrou, jen 9 % zaměstnavatelů nebylo spokojeno.</strong> </p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Zaměstnavatelé vyjádřili nejen celkový názor na kvalitu školní přípravy přijatého absolventa, ale poskytli také detailní hodnocení odborných, obecných i měkkých kompetencí. Z&#160;hlediska celkové úrovně školní přípravy absolventů ve vazbě na pracovní pozici přijatého absolventa převažuje u zaměstnavatelů spokojenost – u 56 % absolventů byla kvalita školní přípravy hodnocena jako spíše dobrá a u 35 % jako velmi dobrá. Pouze u &#160;7 % absolventů byla školní příprava hodnocena jako spíše špatná a u 2 % absolventů jako velmi špatná.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160; &#160; &#160;<img src="/rodice/vybirameskolu/PublishingImages/monitor.png" alt="monitor.png" class="ms-rtePosition-4" style="margin&#58;5px;width&#58;570px;height&#58;327px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Publikovaná data umožňují sledovat hodnocení školní přípravy podle různých kritérií – např. podle dosaženého vzdělání nebo podle pracovní pozice, na kterou byli absolventi přijati. Stačí kliknout na vybranou skupinu a graf se přepočítá. Můžeme tak například sledovat, že absolventi, přijatí na pracovní pozice třídy 7 dle klasifikace CZ-ISCO (Řemeslníci a opraváři), jsou hodnoceni hůře než ostatní skupiny – zaměstnavatelé nebyli se školní přípravou spokojeni u 28 % absolventů (u 23 % hodnocena jako spíše špatná, u 5 % jako špatná). Také můžeme vidět, že na tyto pozice byli přijati převážně absolventi SŠ s&#160;výučním listem (55 %) a SOŠ s&#160;maturitou (36 %), avšak také z&#160;gymnázií (4,5 %) nebo ze SŠ bez výučního listu a maturity (4,5 %).</p><p style="text-align&#58;justify;">Zatímco v&#160;loňském roce měl největší podíl hodnocených absolventů z&#160;hlediska vzdělání SOŠ s&#160;výučním listem (38 %), v&#160;letošním roce to byli absolventi SOŠ s maturitou (30 %). Tito absolventi byli přijati nejčastěji na pozice ve třídě 8 dle klasifikace CZ-ISCO 8 - Obsluha strojů a zařízení, montéři (42 %), ve třídě 5 – Pracovníci ve službách a prodeji (17 %) a třídě 3 – Techničtí a odborní pracovníci (15 %).</p><p style="text-align&#58;justify;">Další zajímavé informace, např. o náročnosti adaptačního procesu, o nejdůležitějších kompetencích z&#160;pohledu zaměstnavatelů, stejně jako detailní hodnocení jednotlivých kompetencí odborných, obecných i měkkých najdete v&#160;monitoru <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/zamestnatelnost-mladych/hodnoceni-pripravenosti-absolventu-ss-vos-a-vs" target="_blank"><strong>Hodnocení připravenosti absolventů SŠ, VOŠ a VŠ</strong></a><strong>&#160;</strong>na stránkách Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje.&#160;</p><p>&#160;</p><p><br></p><p>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/" target="_blank">www.monitorzk.cz</a>&#160;<br></p>3. 10. 2019 11:31:44Z dotazníkového šetření mezi 97 zaměstnavateli Zlínského kraje získala Krajská hospodářská komora ZK nejen celkový názor na kvalitu školní přípravy přijatého absolventa, ale také detailní hodnocení odborných, obecných i měkkých kompetencí. 2019-10-02T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/technicka.jpg3. 10. 2019 11:43:50http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováMonitor ZK
Rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou pro rok 202071276<p>​<strong>Vyhlášení Rozvojového programu &quot;Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou&quot; pro rok 2020 bylo projednáno a schváleno poradou vedení MŠMT dne 1. října 2019 pod č. j.&#58; MSMT- 29486/2019-2.</strong>&#160;<br></p><p><br></p><p><a href="/SiteAssets/Stranky/Rozvojovy-program-pro-sportovni-gymnazia-pro-rok-2020/Rozvojový%20program%20ve%20vzdělávání%20pro%20rok%202020_ONIV.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Rozvojový program ve vzdělávání pro rok 2020_ONIV.pdf</a><br></p>3. 10. 2019 7:59:13Vyhlášení Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou" pro rok 2020 bylo projednáno a schváleno poradou vedení MŠMT dne 1. října 2019 pod č. j.: MSMT- 29486/2019-2. 2019-10-02T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/hands.jpg3. 10. 2019 13:16:26http://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMarcela DošlováPavla Fryštacká
Sektorovou dohodou chce Zlínský kraj podnítit zájem o studium obuvnických oborů66244<div style="text-align&#58;justify;"><b>Regionální sektorovou dohodu pro Zlínský kraj v&#160;oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu podepsali 23. září ve Zlíně hejtman Jiří Čunek a radní pro školství Petr Gazdík se strategickými partnery, kteří se zavázali, že budou svou autoritou působit k&#160;navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů tak, aby vzdělávací programy byly co nejlépe využitelné pro podniky tradičního obuvnického průmyslu ve Zlínském kraji a v&#160;souvisejících odvětvích.</b><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Mezi strategickými partnery jsou kromě Zlínského kraje také Česká obuvnická a kožedělná asociace, Krajská hospodářská komora, Krajská pobočka Úřadu práce ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu.</div><div style="text-align&#58;justify;">„Naším zájmem je především probudit u žáků zájem o ševcovinu, která je ve Zlínském kraji tradičním oborem a po překonání složitého období transformace zůstává obuvnický průmysl velmi perspektivním odvětvím. Díky podpoře Zlínského kraje se podařilo zachovat kontinuitu odborného vzdělávání v&#160;tomto oboru, což se ukazuje jako prozíravý krok v&#160;současné době, kdy obuvnické firmy volají po mladých šikovných ševcích,&quot; řekl radní pro školství Petr Gazdík.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zájem žáků základních škol o obuvnické a související obory byl v&#160;minulých desetiletích velmi oslaben kvůli restrukturalizaci průmyslu, který ztratil významnou část svých výrobních kapacit a musel prokázat velkou odolnost v&#160;procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. Období asijské expanze na český trh ještě umocnilo tento vývoj. Přesto však za posledních 25 let vznikla ve Zlínským kraji řada menších a středních firem, které jsou úspěšné na domácím i zahraničním trhu a nutně potřebují kvalifikované zaměstnance.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Je nutné prosadit zavedení odborného vzdělávání žáků s&#160;prvky duálního systému v&#160;oborech zakončených výučním listem s&#160;vysokým podílem výrobní praxe ve firmách. Chceme podnítit vznik nových vzdělávacích programů podle aktuálních potřeb textilních, obuvnických a kožedělných firem, ve kterých jsou uplatňovány moderní technologie,&quot; uvedl radní Petr Gazdík.</div><div style="text-align&#58;justify;">Sektorová dohoda obsahuje plán konkrétních opatření, které mají přispět k&#160;navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů a ke zvýšení zájmu o studium obuvnických a souvisejících oborů.</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/sektorovou-dohodou-chce-zlinsky-kraj-podnitit-zajem-o-studium-obuvnickych-oboru-aktuality-15825.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Foto&#58; Jiří Balát<br></p>30. 9. 2019 5:12:00Regionální sektorovou dohodu pro Zlínský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu podepsali 23. září ve Zlíně hejtman Jiří Čunek a radní pro školství Petr Gazdík se strategickými partnery, kteří se zavázali, že budou svou autoritou působit k navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů tak, aby vzdělávací programy byly co nejlépe využitelné pro podniky tradičního obuvnického průmyslu ve Zlínském kraji a v souvisejících odvětvích.2019-09-29T22:00:00Z/management/informaceosms/PublishingImages/Sektorova_dohoda.jpg30. 9. 2019 5:15:42http://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Webináře pro vyučující češtiny, matematiky a informatiky66251<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;rámci projektu SYPO vznikají </strong><strong>webináře</strong><strong>, které se týkají dvou hlavních oblastí – oborových novinek a oborové didaktiky.&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Celý webinář funguje jako virtuální učebna a je koncipován do 60 minutových bloků, kdy 45 minut je věnováno tématu daného webináře a 15 minut je určeno pro dotazy účastníků.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Webináře nejsou předtočené</strong>, jedná se o interaktivní komunikaci účastníků s&#160;lektorem.</p><p style="text-align&#58;justify;">Webináře <strong>jsou určeny pro pedagogické pracovníky jednotlivých oborů</strong>. Jediné co potřebujete k&#160;účasti na webináři je zařízení s&#160;připojením k&#160;internetu, není potřeba instalovat žádný speciální software. </p><p style="text-align&#58;justify;">Aktuální nabídka webinářů pro konkrétní obor se zobrazí po kliknutí na příslušný odkaz uvedený v&#160;přiložené <strong>Pozvánce</strong>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/projekt%20SYPO_Pozvanka_soucast%20textu%20zverejneneho%20na%20portalu%20Zkola.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_na webináře.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p>Případné dotazy zodpoví&#58;<br></p><p>Mgr. Ivan Kovář, odborný krajský metodik projektu SYPO</p><p>mob. 770&#160;171 680</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>30. 9. 2019 13:06:29V rámci projektu SYPO vznikají webináře, které se týkají dvou hlavních oblastí – oborových novinek a oborové didaktiky. Webináře jsou určeny pro pedagogické pracovníky jednotlivých oborů. 2019-09-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/office.jpg2. 10. 2019 12:09:12http://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováIvan Kovář

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci