Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 Nejnovější články

 

 

Digitalizace vzdělávání: školám chybí peníze a MŠMT neplní klíčové úkoly64540<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nejvyšší kontrolní úřad prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Problém pro rozvoj digitalizace vzdělávání představuje i její financování. To je silně závislé na prostředcích z fondů EU.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Od roku 2011 do poloviny roku 2018 čerpaly školy z fondů EU přes 22 miliard korun. Např. z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získaly základní a střední školy 5,5 miliardy korun, za které pořídily zejména ICT vybavení. Vzhledem k zaměření operačního programu však školy musely tyto nákupy ICT zaštítit vytvořením více jak 1,8 milionu digitálních učebních materiálů. Ty jsou ale často nekvalitní, mají duplicitní obsah a využívají se jen minimálně. Takováto podpora tak byla podle NKÚ neefektivní.</p><p style="text-align&#58;justify;">Prostředky z fondů EU navíc nepředstavují dlouhodobě stabilní zdroj financování. Po skončení programového období se mohou školy potýkat s výpadkem financí na nákup i správu ICT. Ze státního rozpočtu smí totiž školy na nákup ICT použít jen část prostředků. V letech 2013 až 2019 měly k dispozici celkově 1 000 až 1 136 korun na žáka ročně. Většinu těchto prostředků však musely použít na jiné nezbytné výdaje. Podle analýzy MŠMT z roku 2017 by školy potřebovaly na pořízení ICT ročně přidat 500 korun na žáka. Prostředky v systému financování regionálního školství se však navýšit nepodařilo.</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekty a opatření zaměřené na digitalizaci vzdělávání mají zvýšit digitální gramotnost žáků i učitelů, rozšířit digitální služby na školách a také zlepšit ICT vybavení škol. MŠMT v rámci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 naplánovalo 43 aktivit a NKÚ prověřil 18 z nich. Ty klíčové ministerstvo stále nesplnilo. Neurčilo, jaké znalosti by měli žáci získat a jaké kompetence by měli mít učitelé, nezajistilo vzdělávací materiály pro žáky ani učitele, nevznikla ani nabídka dalšího vzdělávání pro učitele.</p><p style="text-align&#58;justify;">NKÚ také v rámci kontroly provedl pro dokreslení situace dotazníkové šetření mezi školami a analýzu statistických dat MŠMT. I z nich vyplynulo, že hlavní překážkou pro rozvoj digitalizace na základních a středních školách je nedostatek prostředků na výměnu, správu i nákup nové techniky, na kterou školy obtížně hledají zdroje.</p><p style="text-align&#58;justify;">Analýza dat pak ukázala, že zatímco na středních školách je celkově v průměru dostatek počítačů, na základních školách je situace horší. Na jeden počítač zde připadá 6,5 žáka, na středních školách jde o čtyři žáky. To je optimální počet žáků na jeden počítač i podle MŠMT. Průzkum také ukázal, že 80 % počítačů na školách je starších tří let.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vizualizaci kompletních výsledků průzkumu NKÚ naleznete zde&#58;&#160;<a href="https&#58;//bit.ly/2Yvu8KT" target="_blank">https&#58;//bit.ly/2Yvu8KT</a>.</p><p style="box-sizing&#58;inherit;margin-bottom&#58;20px;color&#58;#1f2123;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Odbor komunikace<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Nejvyšší kontrolní úřad<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/digitalizace-vzdelavani&#58;-skolam-chybi-penize-a-msmt-neplni-klicove-ukoly-id10670/" target="_blank">www.nku.cz</a><br></p><p>Foto&#58;&#160;<a href="https&#58;//pixabay.com/cs/" target="_blank">https&#58;//pixabay.com/cs/</a><br></p>16. 8. 2019 11:14:26Nejvyšší kontrolní úřad prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií.2019-08-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/office.jpg16. 8. 2019 11:29:01http://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováNejvyšší kontrolní úřad
Základní informace a dokumenty OP VVV50390<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>​​​Text OP VVV, dokumenty pro žadatele a příjemce, vzory dokumentů, pravidla programu a další informace, které se vztahují k OP VVV.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br><br>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)</strong> je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). <strong>Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle,</strong> na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. </div><br><span class="ms-rteForeColor-9"><strong><br>Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání</strong></span><div style="text-align&#58;justify;">Dne 13. května schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Znění textu schváleného operačního programu naleznete v souboru ke stažení zde&#58;&#160; <a href="/management/dotaceagranty/ESF/Documents/Text_OP_VVV.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Text_OP_VVV.pdf</a></div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Přílohy Operačního programu OP VVV,&#160;<span style="text-align&#58;justify;">pravidla po žadatele a příjemce, pravidla pro publicitu, vzory dokumentů, indikátory OP VVV, analýzu veřejné podpory a další dokumenty </span>k dispozici na stránkách OP VVV v sekci&#160;<a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/dokumenty" target="_blank"><strong>Dokumenty.</strong></a><strong>&#160;</strong>Z tohoto odkazu jsou dále dostupné tyto informace&#58;&#160;</div><div><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-9" style="font-size&#58;14px;"><div><strong class="ms-rteForeColor-9" style="text-align&#58;justify;font-size&#58;14px;">Pravidla pro publicitu</strong><br></div></strong>Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020, Manuál vizuální identity MŠMT a Logolinky OP VVV<span class="ms-rteForeColor-9">.&#160;<br><br><strong style="font-size&#58;14px;">Monitorovací systém 2014+</strong></span><span class="ms-rteForeColor-9"><br><strong style="font-size&#58;14px;"></strong></span>Uživatelské příručky pro práci žadatele/ příjemce v&#160;IS KP14+<span class="ms-rteForeColor-9">,&#160;</span>Uživatelské příručky pro práci s&#160;certifikáty elektronického podpisu v&#160;IS KP14+, Povinnost kvalifikovaného elektronického podpisu pro žadatele a hodnotitele OP VVV, Cost Benefit Analýza (CBA), Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu a další související dokumenty.<span class="ms-rteForeColor-9"><br><br><strong style="font-size&#58;14px;">Aktuální informace o OP VVV</strong><br><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Prezentace ze seminářů pro žadatele,&#160;</span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">zápisy z jednání výběrové komise, nejčastěji kladené dotazy a další aktuality vztahující se k OP VVV&#160;jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v sekci&#160;</span><a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/aktuality" target="_blank"><strong>Aktuality.</strong>&#160;</a></span></div><br><span class="ms-rteForeColor-9"><strong>Kde získat další informace o OP VVV?</strong></span><br>Případné dotazy je možné zasílat emailem na adresu&#58; <a href="mailto&#58;opvvv@msmt.cz">opvvv@msmt.cz</a><br>Informace o ostatních operačních programech pro programové období 2014–2020 lze získat&#58;<br>- zavoláním na bezplatnou telefonní linku Eurofon&#58; 800 200 200<br>- využitím offline chatu v pravém dolním rohu na stránce <a href="http&#58;//www.esifondy.cz/">www.esifondy.cz</a><br><br><br>Zdroj&#58; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, <a href="http&#58;//www.msmt.cz/">www.msmt.cz</a><br><br> <br>28. 6. 2016 6:30:07V článku najdete: Text OP VVV, dokumenty pro žadatele a příjemce, vzory dokumentů, pravidla programu a další informace, které se vztahují k OP VVV.2019-07-17T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Etnicke%20deti_per.jpg18. 7. 2019 6:28:27http://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Harmonogram výzev OP VVV 201964745<p>​<strong>Výzvy plánované dle harmonogramu výzev OP VVV na období srpen - prosinec 2019.</strong><br></p><p><br></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Plánovaná výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ</strong></span></p><p>předpoklad vyhlášení&#58; srpen/září 2019</p><p>K&#160;čerpání 1 000 000 000 Kč<br></p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Plánovaná výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací</strong></span></p><p>předpoklad vyhlášení&#58; říjen 2019</p><p>K&#160;čerpání 300 000 000 Kč</p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Plánovaná výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami</strong></p><p>předpoklad vyhlášení&#58; srpen 2019</p><p>K&#160;čerpání 400 000 000 Kč</p><p>&#160;<br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Plánovaná výzva č. 02_19_078 Implementace KAP II</strong></p><p>předpoklad vyhlášení&#58; listopad/prosinec 2019</p><p>K&#160;čerpání 3 000 000 000 Kč<br></p><p><br></p><p>Více informací naleznete na stránkách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v sekci <a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/planovane-vyzvy" target="_blank"><strong>Plá</strong><strong>nované výzvy</strong>.</a>&#160;<br></p><p><br></p>18. 7. 2019 6:18:35Výzvy plánované dle harmonogramu výzev OP VVV na období srpen - prosinec 2019.2019-07-17T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/91409193.jpg18. 7. 2019 6:25:04http://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Podpora organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 201964746<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v&#160;souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2019 rozvojový program na&#160;podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019.</strong> </p><p><strong class="ms-rteForeColor-10"><span><br></span></strong></p><p><strong class="ms-rteForeColor-10"><span>Cíl programu</span> </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem rozvojového programu je zajistit realizaci podzimního zkušebního období maturitních zkoušek v roce 2019 v souladu s § 81 odst. 1 školského zákona, ve školách, které jsou stanoveny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum&quot;) a jejichž zřizovateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a Hl. město Praha, soukromé fyzické či právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti (dále jen „spádové školy&quot;). Tímto rozvojovým programem budou poskytovány neinvestiční finanční prostředky účelově určené jednak na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technicko-administrativních podmínek pro konání zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2019 ve školách stanovených Centrem. </p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style="font-size&#58;14px;">Účel dotace</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Účelem dotace je komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (dále jen „SČ MZ&quot;) podle jednotného zkušebního schématu a zajištění technických, administrativních, personálních a materiálních podmínek pro konání těchto zkoušek SČ MZ v podzimním zkušebním období ve spádových školách v termínu určeném ministerstvem na dny 1. 9. 2019 až 30. 9. 2019 v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, formou poskytnutí dotace spádovým školám na odměny pedagogickým pracovníkům a ostatní provozní náklady spojené s realizací zkoušek. </p><p><strong><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Oprávněný žadate</span>l </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Oprávněnými žadateli jsou<strong> kraje nebo Hl. město Praha (dále jen společně jako „kraj&quot;), které žádají o finanční prostředky pro spádové školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými fyzickými či právnickými osobami na činnosti uvedené v Čl. 2 tohoto rozvojového programu</strong>. Ministerstvo poskytne krajům podklady pro zpracování žádostí, tj. přehledy jednotlivých spádových škol a počty plánovaných zkušebních dní a učebnozkoušek, do 31. 7. 2019. </p><p style="text-align&#58;justify;">Oprávněnými žadateli jsou rovněž <strong>spádové školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi</strong>, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy. Ministerstvo poskytne těmto školám podklady pro zpracování žádostí, tj. přehledy jednotlivých spádových škol a počty plánovaných zkušebních dní a učebnozkoušek, do 31. 7. 2019. Žadatelům bude dotace poskytnuta přímo ministerstvem. </p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><span><br></span></strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><span>Podávání žádostí krajem</span> </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Souhrnnou žádost za spádové školy zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli</strong> na svém území <strong>podává kraj do 31. 8. 2019</strong>. Žádost o dotaci musí obsahovat náležitosti určené § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. </p><p style="text-align&#58;justify;">Žádost opatřená elektronickým podpisem bude adresovaná do datové schránky ministerstva, ID datové schránky&#58; vidaawt, nebo v listinné podobě na adresu&#58; </p><p>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </p><p>odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy </p><p>Karmelitská 529/5 </p><p>118 12 Praha 1</p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><span>Podávání žádostí církevními školami</span> </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Střední škola zřizovaná registrovanou církví nebo náboženskou společností</strong>, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školu, <strong>zasílá žádost o dotaci ministerstvu do 31. 8. 2019</strong>. </p><p style="text-align&#58;justify;">Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. </p><p style="text-align&#58;justify;">Poskytovatel dotace nepřipouští postup dle ustanovení § 14k odst. 1, 3 a 4 a § 14p zákona č. 218/2000 Sb. </p><p style="text-align&#58;justify;">Žádost opatřená elektronickým podpisem bude adresovaná do datové schránky ministerstva, ID datové schránky&#58; vidaawt, nebo v listinné podobě na adresu&#58; </p><p>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </p><p>odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy </p><p>Karmelitská 529/5 </p><p>118 12 Praha 1 </p><p>V předmětu datové zprávy, resp. na obálce, musí být uveden název rozvojového programu a název žadatele.</p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><span>Výše dotace</span> </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výše <strong>finančních prostředků určených na odměny pedagogických pracovníků</strong> spádových škol, kteří se podílejí na zajištění průběhu maturitních zkoušek podle jednotného zkušebního schématu, na zajištění výuky, včetně nezbytného suplování je stanovena jako součet položek a) + b)&#58; </p><p>a) násobek počtu zkušebních dní a částky 3.500 Kč (10 hodin práce po 350 Kč), </p><p>b) násobek počtu administrací zkoušky (učebnozkoušek) a částky 1.700 Kč (5 hodin práce po 300 Kč za suplování, dozor + 200 Kč nezbytné administrativní práce školy). </p><p style="text-align&#58;justify;">Výše dotace dle Čl. 7 odst. 1, o kterou žádají kraje pro právnické osoby zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji na odměny pedagogických pracovníků <strong>je navýšena o </strong>součin objemu prostředků na odměny a koeficientu 0,36 (0,34 + 0,02 Fondu kulturních a sociálních potřeb - FKSP). V případě výše dotace právnickým osobám zřizovaným soukromými fyzickými či právnickými osobami <strong>je dotace dle Čl. 7 odst. 1 navýšena o </strong>součin objemu prostředků na odměny a koeficientu 0,34 (koeficient 0,02 FKSP není obsažen). </p><p style="text-align&#58;justify;">Výše <strong>finančních prostředků určených na provozní náklady</strong> související s realizací písemných zkoušek SČ MZ je stanovena jako součet položek a) + b)&#58; </p><p>a) násobek počtu zkušebních dní a částky 1.000 Kč, </p><p>b) násobek počtu administrací zkoušky (učebnozkoušek) a částky 700 Kč. </p><p>Součet finančních prostředků dle odst. 1 a 3 tvoří celkovou výši dotace. <br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><span>Použití dotace</span> </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dotaci bude možné použít pouze na náklady související s účelem dotace, který bude realizován <strong>v období od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019</strong> a bude uhrazena nejpozději do 31. 12. 2019.<br></p><p><br></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Související dokumenty</strong></span><br></p><p><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Vyhlášení%20rozvojového%20programu%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Vyhlášení rozvojového programu 2019.pdf</a><br></p><p><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.%201a%20Formulář%20vyúčtování%20dotace%20-%20krajský%20úřad.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Příloha č. 1a Formulář vyúčtování dotace - krajský úřad.xlsx</a><br></p><p><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.%201b%20Formulář%20vyúčtování%20dotace%20-%20škola.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Příloha č. 1b Formulář vyúčtování dotace - škola.xlsx</a><br></p><p><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.%202%20Formulář%20vyúčtování%20dotace%20po%20jednotlivých%20zkouškách.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Příloha č. 2 Formulář vyúčtování dotace po jednotlivých zkouškách.docx</a><br></p><p><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.%203%20Formulář%20avíza.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Příloha č. 3 Formulář avíza.docx</a><br></p><p><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Příloha%20č.%204%20Seznam%20spádových%20škol.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Příloha č. 4 Seznam spádových škol.pdf</a><br></p><p><br></p><p><br></p>18. 7. 2019 5:58:42Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2019 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019. 2019-07-17T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg18. 7. 2019 6:09:58http://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
24. ročník Ocenění nejlepších absolventů64660<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventky a absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přestože kritéria hodnocení jsou velmi přísná a závěrečných zkoušek se účastní i odborní zástupci Hospodářské komory, za celou existenci projektu bylo rozdáno téměř úctyhodných 9 tisíc osvědčení.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>24. ročník Ocenění nejlepších absolventů letos proběhne v krásném prostředí Lichtenštejnského paláce na Malé straně.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Má řemeslo ještě zlaté dno? Rozhodně má a v&#160;dnešní době to platí dvojnásob. Jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti. To si velmi dobře uvědomují žákyně, žáci&#160;i jejich rodiče při volbě přípravy na budoucí uplatnění. Mladí lidé, kteří se nebojí pracovat rukama, se rozhodně nemusí o svou budoucnost obávat a pokud během svého studia prokáží píli a pečlivost, mohou se vypracovat mezi českou řemeslnou elitu a očekávat lukrativní pracovní nabídky.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p style="text-align&#58;justify;">I letos budeme absolventky a absolventy oceňovat. V sobotu 19. října 2019 Hospodářská komora předá v Praze osvědčení pro nejlepší absolventy roku za obory kadeřník, opravář motorových vozidel, zedník, cukrář, obráběč kovů, výrobce potravin, truhlář, kovář, kuchař, číšník apod. Předána budou rovněž ocenění za nejlepší studentskou odbornou práci a Europasy, jednotné celoevropské soubory dokladů o vzdělání a odborných kompetencích držitele.</p><p style="text-align&#58;justify;">Během slavnostního aktu se oceněné absolventky absolventy chystají podpořit zajímavými pozornostmi i významní zaměstnavatelé, což bude zcela jistě ke studiu na odborných školách motivovat i jejich nástupce.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Od letošního roku absolventky a absolventy, kteří uspějí u&#160;zkoušek a&#160;splní kritéria stanovená Hospodářskou komorou České republiky, nominuje na ocenění ŠKOLA. K nominaci použijte elektronický&#160;<a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH5R8SxQbzeLWwKzLd1tv0XM3DszRU0Unup2j7vH6sgOMcpQ/viewform?usp=sf_link" target="_blank"><strong>formulář</strong></a>. Termín uzávěrky příjmu nominací&#160;je <strong>13. 9. 2019.</strong>&#160;<br></p><div><br></div><div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.komora.cz/vzdelavani/rocnik-2016/aktualni-rocnik/" target="_blank">Hospodářská komora</a><br></div><div><br></div>16. 7. 2019 7:04:56Hospodářská komora ocení nejlepší absolventky a absolventy učebních oborů a středních odborných škol na slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude předán doklad o kvalitě jejich studia. Nominace na ocení podává škola do 13. 9. 2019. 2019-07-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg7. 8. 2019 11:26:51http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Heroldová
Jak na špatný prospěch a riziko předčasného odchodu ze školy? 66043<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Zlínský kraj ve spolupráci se zapojenými středními školami na svém území vytvořil nástroj nazvaný Quo Vadis?, který umožní školám analyzovat předchozí studijní výsledky žákyně či žáka, monitorovat jejich pokrok a predikovat jejich budoucí úspěšnost.&#160;</strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V současné době je trh práce pružnější, než tomu bylo dříve. Často ani zaměstnanci neočekávají, že budou pracovat pro jednoho zaměstnavatele po celý svůj pracovní život. Pracovní mobilita v EU se zvyšuje, a čím dál více absolventek a absolventů je připraveno hledat práci v zahraničí. Ovšem mladí lidé, kteří zanechají vzdělávání předčasně, jsou vystaveni riziku, že budou čelit vážným problémům na trhu práce. Vyšší střední vzdělání je pro občany EU obecně považováno za minimální doporučovanou úroveň dosaženého vzdělání.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj je součástí mezinárodního partnerství, které si klade za cíl snížení počtu žákyň a žáků, kteří odcházejí předčasně ze vzdělávání z&#160;důvodu špatného výběru oboru studia.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Předčasné opouštění školní docházky v počátečním odborném vzdělávání je závažný problém v&#160;naprosté většině zemí EU. Dopady předčasného odchodu ze školy jsou dobře známé&#58; nízká nebo žádná kvalifikace, nezaměstnanost, vysoké riziko zneužívání drog, páchání trestné činnosti a další. Výzkum na téma sociálního vyloučení realizovaný ve Velké Británii dokazuje souvislost chudoby a nedostatku pracovních zkušeností. Riziko chudoby je u mladých lidí, kteří nikdy nepracovali, dvakrát vyšší než u těch s pracovní zkušeností. The SIP project přispěje svými aktivitami k&#160;naplnění dvou cílů Evropské unie pro rok 2020&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">1. Snížit míru nedokončení studia pod 10 %</p><p style="text-align&#58;justify;">2. Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Learning Plus UK Data Ltd. je organizací založenou na podporu kvality školství ve Velké Británii. Tato organizace vyvinula nástroj nazvaný <a href="http&#58;//www.learningplusuk.org/what-we-do/grade-predictor">Grade Predictor</a> (odkaz vede na stránky Learning Plus), který na základě analýzy studijních výsledků žáků dokáže odhalit jejich slabá místa (např. nedostatek vědomostí pro úspěšné zvládnutí středoškolské matematiky) a zároveň nabídne pedagogům škálu vhodných intervencí (např. cílené poradenství, doučování), které mají zabránit předčasnému ukončení studia. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Hlavní partner projektu</strong>&#58; Learning Plus UK Data Ltd., Reading, Velká Británie</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Partneři projektu </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj, Zlín, Česká republika</p><p style="text-align&#58;justify;">Centro De Formacion Profesional Xabec, Valencia, Španělsko (odborná škola)</p><p style="text-align&#58;justify;">Galway and Roscommon Education &amp; Training Board, Galway, Irsko (zřizovatel odborných škol v&#160;západním Irsku)</p><p style="text-align&#58;justify;">Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu), Kokemäki, Finsko (odborná škola)</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt je realizován s&#160;podporou programu Evropské komise Erasmus+.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celkový rozpočet projektu – 310 748 EUR</p><p style="text-align&#58;justify;">Celkový rozpočet ZK – 50&#160;744 EUR</p><p style="text-align&#58;justify;">Realizace projektu&#58; 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p>Web projektu&#160;<a href="https&#58;//schoolimprovementpartnershipproject.com/">https&#58;//schoolimprovementpartnershipproject.com/</a><br></p><p><img src="/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/PublishingImages/EU%20flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" alt="EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;250px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>První projektové školení 11. - 16. 3. 2018, Londýn, Velká Británie </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Školení pořádané organizací Learning Plus Data UK, Ltd. - vedoucím partnerem projektu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Téma&#58; sběr dat ze škol a jejich další využití/nástroj Grade Predictor</p><p style="text-align&#58;justify;">Během školení jsme se detailně seznámili s&#160;problematikou sběru dat ze škol a s&#160;nástrojem Grade Predictor. </p><p style="text-align&#58;justify;">Jazyk školení&#58; angličtina. </p><p style="text-align&#58;justify;">Learning Plus Data UK (LPUK) spolupracuje se školami, které poskytují tzv. Sixth Form stupeň vzdělání. Analyzuje pro tyto školy data o prospěchu žákyň a žáků a pomáhá tak školám nastavit pro každého jednotlivce individuální vzdělávací cíl. Vychází se z&#160;předpokladu, že když je cíl dobře nastaven, snižuje se riziko předčasného ukončení vzdělávání. </p><p style="text-align&#58;justify;">Povinná školní docházka končí pro žákyně a žáky v&#160;Anglii ve věku 16 let, nicméně vzdělávání je povinné do 18 let. Sixth Form je tedy dvouleté období, kdy žáci a žákyně musejí buď&#58; </p><ul><li>pokračovat ve všeobecném vzdělávání vedoucímu ke zkoušce A-level qualification, která je opravňuje k&#160;dalšímu studiu na univerzitách (obdoba české maturity na gymnáziu)</li><li>nebo dosáhnout odborné kvalifikace Level 3 – kvalifikace k&#160;výkonu určitého povolání (u nás maturita na odborné škole)</li><li>nebo dosáhnout výučního listu </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Grade Predictor je nástroj, který LPUK vyvinul a využívá k&#160;nastavení individuálních vzdělávacích cílů. Nástroj vlastní LPUK, školy, které mají zájem, poskytují LPUK data o prospěchu žákyň a žáků a LPUK pak v&#160;obsáhlé zprávě pro školu doporučuje nastavení vzdělávacího cíle. Ve zjednodušeném podání zpráva vypadá asi takto&#58; žák AB má předpoklady dosáhnout bez problému A-level kvalifikace, žákyně YX nemá akademické vlohy, ale je dobrá v&#160;matematice, jako vzdělávací cíl doporučujeme Level 3 obor podnikání a management, žák EF je spíše na výuční list, ale pokud bude dobře veden a podporován, může dosáhnout i Level 3. Součástí analýzy jsou i doporučení na opatření, která je možno ve prospěch žáka EF zavést, pokud ho budeme chtít motivovat k&#160;dosažení vyššího stupně vzdělávání. </p><p style="text-align&#58;justify;">Součástí školení byla i účast na celostátní výroční konferenci o sběru dat ze škol. Nejzajímavější byla přednáška pana Steva Tuckera, zástupce školní inspekce Ofsted. Školní inspekce ve Velké Británii se v&#160;posledních letech začala zaměřovat na pokrok žáků místo na jejich konečný výsledek. Ukázalo se totiž, že v&#160;zájmu získání dobrého hodnocení od inspekce se školy poslední dva roky před ukončením povinného vzdělávání maximálně orientovaly na přípravu žáků k&#160;vykonání závěrečné zkoušky místo na vzdělávání samotné. Ofsted tedy začal hodnotit školy podle pokroku, kterého žáci a žákyně dosáhnou během studia. S&#160;tím vzrostl zájem škol o analýzu dat o průběžných studijních výsledcích žákyň a žáků. </p><p style="text-align&#58;justify;">Každá partnerská země začala během školení pracovat na obdobě nástroje Grade Predictor. Zlínský kraj zapojil 4 školy, kde se nástroj bude zkušebně vyvíjet&#58;</p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Střední průmyslová škola Otrokovice</li><li>Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radhoštěm</li><li>Střední škola hotelová a služeb Kroměříž</li><li>Střední odborné učiliště Uherský Brod</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Během školení jsme pod vedením expertek a expertů z&#160;LPUK&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">1. vypracovali první návrh nástroje</p><p style="text-align&#58;justify;">2. definovali základní smysl a cíl jeho použití ve svých školách&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">– zachytit žáka/žákyni, který/á pravděpodobně maturitu neudělá, pokud nebude speciálně podporován nebo žáka, který není studijní typ a bude mu lépe na učebním oboru. </p><p style="text-align&#58;justify;">– zachytit žáka/žákyni, který/á je studijní typ a mohl/a by pokračovat na nástavbu, pokud by mu byla poskytnuta zvláštní péče a podpora.</p><p style="text-align&#58;justify;">3. určili předměty, ve kterých se pokrok žáka/žákyně bude sledovat.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/PublishingImages/SIPP%20Training_All%20delegates.jpg" alt="SIPP Training_All delegates.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;560px;" />&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Druhé projektové školení 5. - 9. 11. 2018, Pori, Finsko </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Školení pořádané organizací Learning Plus Data UK, Ltd. - vedoucím partnerem projektu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Hostitelem byla partnerská škola Sataedu se sídlem v&#160;Kokemäki. </p><p style="text-align&#58;justify;">Téma&#58; sběr dat ze škol a jejich další využití/nástroj Grade Predictor</p><p style="text-align&#58;justify;">Během školení jsme detailně propracovali vlastní nástroj pro využití ve Zlínském kraji. Nástroj jsme pojmenovali Quo Vadis?. </p><p style="text-align&#58;justify;">Jazyk školení&#58; angličtina. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/PublishingImages/IMG-20181108-WA0001.jpg" alt="IMG-20181108-WA0001.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;550px;" /><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style="">Quo Vadis? - nástroj pro školy ve Zlínském kraji</span><br></h4><p style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj ve spolupráci se zapojenými středními školami na svém území vytvořil nástroj nazvaný Quo Vadis?, který umožní školám analyzovat předchozí studijní výsledky žákyně či žáka, monitorovat jejich pokrok a predikovat jejich budoucí úspěšnost. Díky tomu mohou školy pro své žákyně a žáky nastavit reálný vzdělávací cíl a motivovat je k&#160;dosažení tohoto cíle. Žáka nebo žákyni, kteří jsou ohroženi neúspěchem, tak může škola včas identifikovat a přes vhodně zvolené intervence dovést až k&#160;úspěšnému ukončení studia. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Quo Vadis? prošel v&#160;poslední třetině roku 2018 prvním testováním. Další pilotáž se chystá koncem roku 2019. Připojíte se? </p><p style="text-align&#58;justify;">Kontakt&#58; Martina Němcová, odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;martina.nemcova@kr-zlinsky.cz">martina.nemcova@kr-zlinsky.cz</a>, tel.&#58; 577&#160;043&#160;740<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/PublishingImages/logo-quovadis_2barvy_web.jpg" alt="logo-quovadis_2barvy_web.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" />&#160;<br></p><p><br></p>8. 7. 2019 8:11:24Zlínský kraj ve spolupráci se zapojenými středními školami na svém území vytvořil nástroj nazvaný Quo Vadis?, který umožní školám analyzovat předchozí studijní výsledky žákyně či žáka, monitorovat jejich pokrok a predikovat jejich budoucí úspěšnost. 2019-07-07T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147675222.jpg8. 7. 2019 8:24:36http://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Návrh rozpočtu na rok 202071088<p><strong>​ Podklady pro návrh rozpočtu na rok 2020.</strong><br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/navrh_rozpoctu_2020%20.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Navrh_rozpoctu_2020 .pdf</a><br></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/Tabulky%20PO_návrh%20rozpočtu%20PO%20na%20rok%202020.xls" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxls.png" alt="" />&#160;Tabulky PO_návrh rozpočtu PO na rok 2020.xls</a></p>28. 6. 2019 10:43:42Podklady pro návrh rozpočtu na rok 2020.2019-06-27T22:00:00Z/SiteCollectionImages/images/dv119059.jpg1. 7. 2019 5:17:35http://www.zkola.cz/management/oddelenirozpoctu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMiroslav Trávníček
Ředitelé jsou klíčoví aktéři změn ve vzdělávání64452<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Téměř padesátka ředitelů a ředitelek středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů se sešla 18.-19. června na tematickém setkání na hotelu Duo v Horní Bečvě, které bylo pořádáno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Cílem akce bylo přispět ke zlepšení řízení středních a vyšších odborných škol a sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">V programu vystoupili čtyři odborní lektoři. Bohumil Kartous se zaměřil na výzvy českého vzdělávání v&#160;období nastupující automatizace, rozevírající se rozdíl v sociálně ekonomickém statusu, spojený&#160;s nedůvěrou v demokracii.&#160;Podle Kartouse zavedení automatizace v horizontu deseti let ovlivní nejvíce industriální země jako je Německo, Slovensko a Česká republika. Zhruba 10 % pracovních míst bude nenahraditelně zrušeno, 35 % pracovních míst projde výraznou změnou. K významné změně dojde také na německém trhu práce, kde se automatizace projeví zvýšenou mírou nezaměstnanosti a je pravděpodobné, že německé firmy budou stahovat svá pracoviště zpět z levnějších trhů. Jedním z krátkodobějších řešení situace je podpořit ředitele jako klíčové aktéry změn ve vzdělávání. Dále je nutné zaměřit se na změnu nastavení maturit a přijímacích zkoušek, což může být podle pana Kartouse nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak docílit změny.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F4.jpg" alt="F4.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /></p><div style="text-align&#58;justify;">Téma mužsko-ženských principů v praxi ředitele (a nejen tam) otevřela dvojice Miroslav Orel a Věra Facová. Zkušení lektoři nabídli ucelený soubor psychických vlastností a rysů osobnosti a jejich odlišnosti z hlediska mužského a ženského principu a jejich interakcí v osobním a profesním životě (např. odpovědnost, cíl komunikace, dovednost, intuice, ocenění, tolerance, sdílení, role a jejich přepínání apod.).&#160; Výstup doprovázeli četnými konkrétními příklady jak z osobního života, tak zejména z běžných situací ve školním prostředí se závěrem významu a důležitosti vyvážené sklady pracovního kolektivu z hlediska mužsko-ženského zastoupení.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">Ředitel Zlínského inspektorátu České školní inspekce Vlastislav Kožela seznámil účastníky s konkrétními výsledky inspekcí na středních a vyšších odborných školách za uplynulé období.&#160;</span>Druhý den Jiří Valenta promluvil o současných změnách školské legislativy, odpovědnosti vedoucího pracovníka za řízení školy a školského zařízení.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Součástí akce byly aktuální informace z průběhu realizace projektů Podpora krajského akčního plánování, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání na území Zlínského kraje a přípravy Školské inkluzivní koncepce kraje.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F7.jpg" alt="F7.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></div><h2>Některé z&#160;myšlenek, které zazněly na setkání<br></h2><ul><li>Děti mají být připraveny na to, co přichází, ne na to, co bylo.&#160;Návraty do minulosti nevyřeší problémy budoucnosti.<br></li><li>Čekají nás tři vlny automatizace, teprve druhá a třetí vlna, která přijde zhruba do patnácti let zasáhne ekonomiku nejzásadněji, tempo vlivu automatizace na výrobu poroste stejně jako dokonalost robotických systémů.</li><li>Některá pracovní místa budou zrušena (5-10 % v&#160;různých zemích světa), ve spoustě dalších dojde k&#160;významným změnám (10-30 %).</li><li>Jaké oblasti ekonomiky budou nejvíce zasaženy s&#160;ohledem na trhu práce? Ve vysokém riziku jsou oblast skladování a logistiky dopravy, zpracovatelský průmysl a stavebnictví, v&#160;oblasti vzdělávání bude mít automatizace nejmenší vliv.</li><li>Odvětví, která jsou založena na mezilidské interakci jsou nejméně ohrožené automatizací. Práce bude, vzniknou nová místa, zejména v&#160;oblasti zdravotnictví, sociální práce, vědy, informací,&#160;komunikace a vzdělávání.<br></li><li>Česká republika jako průmyslově orientovaná země je velmi ohrožená nastupující automatizací.</li><li>Další vlny automatizace zasáhnou mnohem více lidi se základním nebo středním vzděláním, z&#160;dlouhodobého hlediska není výhodné nemít dostatek vysokoškolsky vzdělaných lidí, z&#160;krátkodobého hlediska s&#160;ohledem na aktuální potřeby firem je to jinak.</li><li>Změny v&#160;upřednostňovan<span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">ých dovednostech podle Světové banky – srovnání v&#160;roce 2015 a 2020 – na prvním místě bude stále dovednost komplexního řešení problémů, významně poroste potřeba kritického myšlení, kreativity, emoční inteligence. Vysoká míra všeobecných gramotností je výhodná pro budoucí ekonomiku i profesní uplatnění jednotlivců.</span><br></li><li>Charakteristika úspěchu pro 21. století (Konference Strategie 2030+, únor 2019) – sebe-poznání a sebe-uvědomění, resilience – antifragilita, digitální dospělost, růstové myšlení (growth mindset), respekt, participace, obyčejné hrdinství.</li><li>Ředitelé jsou klíčoví aktéři změn ve vzdělávání – nutnost orientace na management ředitelů.&#160;Primární úlohou ředitele je práce s učiteli, ti jsou rozhodujícími činiteli pro vzdělávání dětí.<br></li><li>Dlouhodobě je velmi důležité investovat do vzdělávacího systému. Bez toho, aby se ČR začala chovat jako vyspělá země, nic nepůjde. „Z&#160;vyprahlé půdy nevzejde nic, co zasejete…&quot;.<br></li><li>J<span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">e potřeba změnit</span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"> obsah vysokoškolského vzdělávání, vysoké školy dnes nestuduje 20 procent „nejchytřejších&quot;, ale násobně větší počet studentů s&#160;„průměrnou&quot; inteligencí.</span><br></li><li>Jakýk<span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">oliv pracovní kolektiv by měl být vyvážený z hlediska mužko-ženského zastoupení.</span><br></li></ul><h2>Prezentace<br></h2><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Výzvy%20českého%20vzdělávání.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Výzvy českého vzdělávání.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Odpovědnost%20vedoucího%20pracovníka%20za%20řízení%20školy%20a%20školského%20zařízení.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Odpovědnost vedoucího pracovníka za řízení školy a školského zařízení.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Projektový%20záměr%20IKAP%20II.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Projektový záměr IKAP II.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Informace%20o%20tvorbě%20školních%20akčních%20plánů.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /></a><strong><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Informace%20o%20tvorbě%20školních%20akčních%20plánů.pdf">&#160;Informace o tvorbě školních akčních plánů.pdf</a></strong><br></p><p><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F11.jpg" alt="F11.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F3.jpg" alt="F3.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F12.jpg" alt="F12.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;637px;" /><br></p><p></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p>20. 6. 2019 16:41:54Téměř padesátka ředitelů a ředitelek středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů se sešla 18.-19. června na tematickém setkání na hotelu Duo v Horní Bečvě, které bylo pořádáno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Cílem akce bylo přispět ke zlepšení řízení středních a vyšších odborných škol a sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem.2019-06-19T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/F13%20perex.jpg24. 6. 2019 8:38:36http://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci