Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 Nejnovější články

 

 

Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ na podporu rozvoje matematické gramotnosti u žáků63800 <div style="text-align&#58;justify;"><strong>Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v&#160;rámci projektu &#160;„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ zahajuje v&#160;měsíci listopadu sérii vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky na podporu&#160;matematické gramotnosti. </strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Programem jednodenních setkání budou workshopy, semináře a přednášky na témata související s&#160;výukou matematiky.</div><br><ul style="text-align&#58;justify;"><li>14. 11. 2018 – vzdělávací akce <strong>pro učitele 2. stupně ZŠ</strong>, 14|15 Baťův institut, Zlín (<a href="http&#58;//msc.utb.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_MG_ZS_14_11_2018.pdf">pozvánka</a>, <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfswGNR3kIrEfRYN0Ege-vfSjF_4nidKk8nU_73Rirwmosgig/viewform">přihlásit</a>)</li><li>21. 11. 2018 – vzdělávací akce <strong>pro učitele SŠ nematuritních oborů</strong>, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť (<a href="http&#58;//msc.utb.cz/wp-content/uploads/2018/10/Pozvanka_MG_SS_21_11_2018.pdf">pozvánka</a>, <a href="https&#58;//goo.gl/forms/4tF6MJPnFzTO6Uag2">přihlásit</a>)</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Pozvánky a přihlašovací formuláře byly rozesílány ředitelům škol začátkem října. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Případně využijte možnosti se přihlásit na stránkách <a href="http&#58;//www.msc.utb.cz/projekty">www.msc.utb.cz/projekty</a>. Kontaktní email&#58; <a href="mailto&#58;patikova@utb.cz">patikova<span lang="EN-US">@utb.cz</span></a></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" alt="Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;155px;" /></div><span lang="EN-US"></span></div>6. 11. 2018 9:57:36Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ zahajuje v měsíci listopadu sérii vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky na podporu matematické gramotnosti.2018-11-05T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/dv119059.jpg6. 11. 2018 10:28:24https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan VýsmekAndrea Vorlová
CERMAT zveřejnil zprávy k přijímačkám i k maturitě66046<p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong><strong>​Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zveřejnil na svých webových stránkách souhrnnou zprávu k Jednotným přijímacím zkouškám 2018 včetně analytické přílohy, dále Maturitní zpravodaj se základními informacemi k Maturitě 2018/19 a také hodnotící zprávu Matematika+. V této souvislosti byl zveřejněn i aktuální seznam vysokých škol, které zohledňují výsledky Matematiky+ v rámci přijímacího řízení nebo stipendijního programu.&#160;&#160;</strong><strong></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p><a href="https&#58;//cermat.cz/souhrnne-zpravy-1404035454.html" target="_blank">Souhrnná zpráva k&#160;Jednotným přijímacím zkouškám 2018&#160;včetně analytické přílohy</a><br></p><p><a href="http&#58;//www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-1404034090.html" target="_blank">Maturitní zpravodaj&#160;se základními informacemi k&#160;Maturitě 2018/19</a><br></p><p><a href="http&#58;//www.novamaturita.cz/hodnotici-zpravy-za-roky-2014-2018-1404037722.html" target="_blank">Hodnotící zpráva Matematika+</a><br></p><p><a href="http&#58;//www.novamaturita.cz/zakladni-informace-1404036731.html" target="_blank">Aktuální seznam vysokých škol, které &#160;zohledňují výsledky Matematiky+ v&#160;rámci přijímacího řízení nebo stipendijního programu</a><br></p><p>Všechny další informace naleznete na <a href="http&#58;//www.novamaturita.cz/" target="_blank">www.novamaturita.cz</a> a <a href="https&#58;//cermat.cz/">www.cermat.cz</a>.<br></p><p><br></p><p>Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/cermat-zverejnil-zpravy-k-prijimackam-i-k-maturite?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p>2. 11. 2018 13:10:10​Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zveřejnil na svých webových stránkách souhrnnou zprávu k Jednotným přijímacím zkouškám 2018 včetně analytické přílohy, dále Maturitní zpravodaj se základními informacemi k Maturitě 2018/19 a také hodnotící zprávu Matematika+. V této souvislosti byl zveřejněn i aktuální seznam vysokých škol, které zohledňují výsledky Matematiky+ v rámci přijímacího řízení nebo stipendijního programu. 2018-11-01T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/91409193.jpg2. 11. 2018 13:18:17https://www.zkola.cz/studenti/zaverecne-maturitni-zkousky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Nejdůležitější kompetence absolventů podle zaměstnavatelů ve Zlínském kraji 63708<div class="section c-gray"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p class="perex" style="text-align&#58;justify;"><strong>Dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 144 zaměstnavatelů ze Zlínského kraje, přineslo mj. zajímavé výsledky o kompetencích, jež považují zaměstnavatelé u absolventek a absolventů škol za nejdůležitější.&#160;</strong></p><p class="perex"><br></p><p class="perex" style="text-align&#58;justify;">Ukázalo se, že často požadované jsou tzv. „<strong>měkké dovednosti</strong>“. Zodpovědnost a pečlivost na prvním místě (128 odpovědí) dokonce výrazně převýšily požadavek na odborné praktické dovednosti (89 odpovědí). </p></div></div></div><div class="section"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p style="text-align&#58;justify;">Dále si zaměstnavatelé cenili zejména <strong>schopnosti týmové spolupráce</strong> (87 odpovědí), <strong>odborných teoretických znalostí</strong> (82 odpovědí), <strong>efektivní komunikace</strong> (82 odpovědí) a <strong>schopnost adaptovat se</strong> na pracovní proces a <strong>pracovní návyky</strong> (60 odpovědí).</p><p style="text-align&#58;justify;">Dotazník také sledoval názory zaměstnavatelů na úroveň odborných kompetencí absolventů, a to jak teoretických, tak praktických. V případě <strong>hodnocení odborných teoretických kompetencí</strong> vyslovili zaměstnavatelé <strong>spokojenost u 87 % hodnocených</strong> absolventů (60 % spíše spokojen, 27 % spokojen), u 13 % absolventů byli zaměstnavatelé s úrovní teoretických znalostí spíše nespokojeni. V rámci <strong>odborných praktických kompetencí</strong> absolventů opět převládalo <strong>kladné hodnocení úrovně nabytých dovedností</strong> (25 % spokojen, 59 % spíše spokojen), avšak u 15 % absolventů vyjádřili zaměstnavatelé nespokojenost (11 % spíše nespokojen, u 4 % nespokojen).</p><p style="text-align&#58;justify;">Detailní hodnocení úrovně jednotlivých kompetencí absolventů z pohledu zaměstnavatelů je možno najít v monitoru <a href="http&#58;//www.monitorzk.cz/zamestnatelnost-mladych/hodnoceni-pripravenosti-absolventu-ss-vos-a-vs" target="_blank"><strong>Hodnocení připravenosti absolventů SŠ, VOŠ a VŠ</strong></a> v sekci Zaměstnanost mladých na listech 4 až 9.<br></p></div></div></div><p><br></p><p>&#160; &#160; &#160;&#160;<img src="/management/omsrlz/rlz/PublishingImages/Bez%20názvu.jpg" alt="Bez názvu.jpg" class="ms-rtePosition-4 ms-rteImage-1" style="margin&#58;5px;width&#58;797px;height&#58;458px;" /><br></p><p><br></p>1. 11. 2018 12:28:35Dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 144 zaměstnavatelů ze Zlínského kraje, přineslo zajímavé výsledky o kompetencích, jež považují zaměstnavatelé u absolventek a absolventů škol za nejdůležitější. 2018-10-31T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147426282.jpg1. 11. 2018 15:46:09https://www.zkola.cz/management/omsrlz/rlz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováMonitor ZK
Informace pro ředitele SŠ a VOŠ k dotazníkovému šetření 2018, šablonám a školním akčním plánům 44919<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Důležité informace pro ředitele středních a vyšších odborných škol k právě probíhajícímu dotazníkovému šetření, šablonám a školním akčním plánům.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><ul><li><strong style="font-size&#58;14px;">dotazníkové šetření 2 – právě probíhá (nezapomeňte vyplnit, termín je do konce listopadu 2018)</strong><br></li><li><span style="background-color&#58;transparent;">analýzu z&#160;tohoto šetření budete mít k dispozici v lednu 2019</span><br></li><li><strong style="font-size&#58;14px;">vytvořit školní akční plán (ŠAP)</strong></li></ul><div><b><br></b></div><ul><li><strong style="font-size&#58;14px;">šablony II (výzva 12. prosince 2018, žádosti do září 2019) a pro vstup bude potřeba&#58;</strong><br></li></ul><blockquote style="margin&#58;0px 0px 0px 40px;border&#58;none;padding&#58;0px;"><p>a)&#160;vyplněné dotazníkové šetření 2<br></p><p>b) doložka odborného garanta<br></p></blockquote><blockquote style="margin&#58;0px 0px 0px 40px;border&#58;none;padding&#58;0px;"><ul><li>&#160;<span style="background-color&#58;transparent;text-decoration-line&#58;underline;"><strong>navýšení</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"> pro šablony II (+50%) - tzn. 300 tis. na školu + 3 tis. na každého žáka mohou čerpat školy, které vytvoří ŠAP</span><br></li></ul></blockquote><p>S&#160;případnými dotazy se můžete obrátit na odborného garanta projektu P-KAP Petra Pagáče.</p><p>e-mail&#58; <a href="mailto&#58;petr.pagac@nuv.cz" target="_blank">petr.pagac@nuv.cz</a>,&#160;tel.&#58; 775 583 521<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>31. 10. 2018 7:45:20Důležité informace pro ředitele středních a vyšších odborných škol k právě probíhajícímu dotazníkovému šetření, šablonám a školním akčním plánům.2018-10-30T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/148021743.jpg5. 11. 2018 7:23:38https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováPetr Pagáč
Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 201920651<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu &quot;Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019&quot;.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Vyplněná žádost podepsaná osobou oprávněnou jednat za žadatele, včetně všech povinných příloh, se podává v&#160;listinné podobě, nebo prostředictvím datové schránky, a zároveň se zasílá elektronicky, a to <strong>nejpozději&#160;do 20. 11. 2018 do 14 hod</strong>.&#160;Pro dodržení tohoto termínu je rozhodné datum na razítku pošty, nebo okamžik dodání žádosti do datové schránky. Žádosti doručené po termínu nebudou posuzovány.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Žádosti se doručují na adresu&#58;&#160;</p>Ministerstvo školství, mládeže a&#160;tělovýchovy<br>oddělení základního vzdělávání<br>Karmelitská 529/5<br><p style="text-align&#58;justify;">118 12&#160; Praha 1<br></p><p style="text-align&#58;justify;">ID datové schránky&#58; vidaaw<br></p><p style="text-align&#58;justify;">elektronická adresa&#58;&#160;<a href="mailto&#58;DP-integracecizincu@msmt.cz" target="_blank">DP-integracecizincu@msmt.cz</a>.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Každá žádost, včetně obálky či předmětu zprávy, musí být označena názvem výzvy.</p><p style="text-align&#58;justify;">T<span style="background-color&#58;transparent;">ext vyhlášení&#58;</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Documents/Podpora%20aktivit%20integrace%20cizinců%20na%20území%20ČR%20v%20roce%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019.pdf</a><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p>Přílohy ke stažení na stránkách Ministerstva školství&#58;&#160;<br></p><p><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48661/" target="_blank">1a - Formulář žádosti.docx</a><br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48662/" target="_blank">1b - Popis projektu.docx</a><br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48663/" target="_blank">1c - Rozpočet projektu.docx</a><br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48664/" target="_blank">2- Formulář vyúčtování účelové dotace.xlsx</a><br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48665/" target="_blank">3 - Formulář závěrečné zprávy.docx</a><br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48666/" target="_blank">4 - Formulář avíza.docx</a><br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48667/" target="_blank">5 - Hodnoticí formulář.docx</a><br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48668/" target="_blank">6 - Formulář čestného prohlášení.docx</a></p><p><br></p><p>Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vyzvy-podpora-aktivit-integrace-cizincu-na-uzemi?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p>24. 10. 2018 5:26:15Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu "Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019". Oprávnění žadatelé jsou mateřské školy a základní školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Příjem žádostí do 20. 11. 2018 do 14h. 2018-10-30T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/Etnicke%20deti.jpg31. 10. 2018 15:37:17https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách65606<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na&#160;rok 2019 rozvojový program&#160;Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v&#160;povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v&#160;rejstříku škol a školských zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s&#160;poskytováním vzdělávání dětem a&#160;žákům-cizincům k&#160;usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.</p><p style="text-align&#58;justify;">Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a&#160;žáků-cizinců a&#160;úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k&#160;úspěšné integraci dětí a&#160;žáků-cizinců.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobné informace k vyhlášení programu, včetně informace o&#160;způsobu a termínu podání žádosti dle typu oprávněného žadatele, jsou uvedeny v přílohách ke stažení<a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1"></a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Žádost podávána prostřednictvím kraje musí být školou příslušnému kraji doručena do&#160;9.&#160;listopadu&#160;2018. Žádost podávaná přímo ministerstvu musí být podána nejpozději do&#160;30.&#160;listopadu&#160;2018.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Přílohy ke stažení&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">Text vyhlášení programu&#58;&#160;<a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48637/" target="_blank">Vyhlášení RP 2019.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Přílohy k vyhlášení&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48638/" target="_blank">Pr_vyhl_1_zadost_kraj_2019.xlsx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48639/" target="_blank">Pr_vyhl_2_zadost_škola_2019.xlsx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48640/" target="_blank">Pr_vyhl_3_ vyuctovani_školy_2019.xlsx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48641/" target="_blank">Pr_vyhl_4_vyúčtování_kraj_2019.xlsx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48642/" target="_blank">Pr_vyhl_5_Avízo_o_vratce_kraj.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48643/" target="_blank">Pr_vyhl_6_ Avízo_o_vratce_cirkev_skoly.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve-1" target="_blank">MŠMT</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>22. 10. 2018 19:07:49Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.2018-10-21T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/child%20hands.jpg22. 10. 2018 19:11:39https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
MŠMT vyhlásilo VI. etapu rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018"24451<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019&#160;čtvrtou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona&#160;č.&#160;561/2004&#160;Sb., o&#160;předškolním, základním, středním, vyšším odborném a&#160;jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.</strong></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem rozvojového programu je podpořit v&#160;rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1.&#160;stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny&#160;do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.</p><p style="text-align&#58;justify;">Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z&#160;místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od&#160;zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Čtvrtá etapa rozvojového programu je určena pro období leden – červen 2019.</p><p style="text-align&#58;justify;">Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese&#58;&#160;<a href="http&#58;//is-plavani.msmt.cz/" title="[Odkaz do nového okna] " target="_blank"><strong>http&#58;//is-plavani.msmt.cz</strong></a><strong>.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Registrace v&#160;elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a&#160;vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 17.&#160;října 2018.&#160;Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14.&#160;listopadu 2018.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Veškeré informace jsou uvedeny ve vyhlášení programu v souborech níže&#58;&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48648/" target="_blank"><strong>Vyhlášení rozvojového programu - IV. etapa 2019.pdf</strong></a><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48649/" target="_blank"><strong>Vyhlášení rozvojového programu - IV. etapa 2019.docx</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48652/" target="_blank"><strong>Čestné prohlášení.pdf</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48653/" target="_blank"><strong>Čestné prohlášení.docx</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48650/" target="_blank"><strong>Formuláře pro závěrečnou zprávu.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48651/" target="_blank"><strong>Formuláře pro závěrečnou zprávu.docx</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-plavani-v-3?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p>19. 10. 2018 8:32:10MŠMT vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 čtvrtou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.2018-10-18T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Dite%20pod%20vodou_per.jpg24. 10. 2018 13:11:23https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konference ředitelů494<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V&#160;rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Hlavním cílem kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím setkávání a výměny zkušeností. Hledáme učitelky a učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitelky a učitele středních škol a zástupce vedení škol.</p><p style="text-align&#58;justify;">Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelek a&#160;ředitelů a členů vedení škol. Stálá konference bude rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ. Hledáme zástupce odborné veřejnosti, ředitelky a ředitele a zástupce ředitelů škol. V&#160;rámci projektu budete mít možnost ovlivnit budoucí směřování českého školství.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Národní kabinety - příjem přihlášek do 3. 12. 2018&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">(odkazy vedou na stránky Národního institutu pro vzdělávání)<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1645-oznameni-o-vyhlaseni-vr-narodni-kabinet-cesky-jazyk-a-literatura" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Národní kabinet Český jazyk a literatura</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/CJL_Prihlaska_Vr_do_NK_071018.docx" target="_blank">(Přihláška - VŘ Národní kabinet Český jazyk a literatura)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1646-oznameni-o-vyhlaseni-vr-narodni-kabinet-matematika-a-jeji-aplikace" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Národní kabinet Matematika a její aplikace</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/MAT_Prihlaska_Vr_do_NK_071018.docx" target="_blank">(Přihláška - VŘ Národního kabinetu Matematika a její aplikace)</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1647-oznameni-o-vyhlaseni-vr-narodni-kabinet-matematika-a-jeji-aplikace-2" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Národní kabinet Informatika a ICT</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/ICT-Prihlaska_Vr_do_NK_071018.docx" target="_blank">(Přihláška - VŘ Národní kabinet Informatika a ICT)</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Stálá konference ředitelů - příjem přihlášek do 3.&#160;12. 2018</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">(odkazy vedou na stránky Národního institutu pro vzdělávání)</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1643-oznameni-o-vyhlaseni-vr-stala-konference-reditelu-odborna-verejnost-skolske-asociace-profesni-sdruzeni-reditelu-skol" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Stálá konference ředitelů – odborná veřejnost, školské asociace, profesní sdružení ředitelů škol</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/Prihlaska_do_Vr_na_clena_SKr_odborna_verejnost_071018.docx" target="_blank">(Přihláška – VŘ Stálá konference ředitelů – odborná veřejnost, školské asociace, profesní sdružení ředitelů škol)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1644-oznameni-o-vyhlaseni-vr-stala-konference-reditelu-reditel-ci-zastupce-reditele-skol" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Stálá konference ředitelů – ředitel či zástupce ředitele škol</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/Prihlaska_do_Vr_na_clena_SKr_reditele_071018.docx" target="_blank">(Přihláška – VŘ Stálá konference ředitelů – ředitel či zástupce ředitele škol)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Případné dotazy zodpoví&#58;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Ivan Kovář, odborný krajský metodik projektu SYPO</p><p style="text-align&#58;justify;">mob. 770&#160;171 680</p><p style="text-align&#58;justify;">E-mail&#58; <a href="mailto&#58;kovar@nidv.cz">kovar@nidv.cz</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>15. 10. 2018 8:58:54V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů. Příjem přihlášek prodloužen do 3. 12. 2018.2018-11-06T23:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/200408288-001.jpg7. 11. 2018 12:57:07https://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci