Mám nedostatečnou v pololetí posledního ročníku střední školy

11. říjen 2023
Prospěch ve škole
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Mám nedostatečnou v pololetí posledního ročníku střední školy

Řešení životní situace

Pokud jste obdržel/a nedostatečnou v prvním pololetí, řešení je stejné pro první pololetí závěrečného ročníku jako pro první pololetí jakéhokoliv jiného ročníku. Záleží na tom, zda se jedná o předmět, který je vyučovaný jen v prvním pololetí nebo bude vyučování tohoto předmětu pokračovat i ve druhém pololetí.

Dostal/a jste nedostatečnou z povinného předmětu, který je vyučován v prvním i ve druhém pololetí?

​V tomto případě to nemusí být až tak moc velký problém. Důležité je, abyste učivo tohoto předmětu zvládl/a ve druhém pololetí alespoň na dostatečnou, a tím bude vše vyřešeno. Vzhledem k tomu, že učivo příslušného předmětu ve druhém pololetí navazuje na učivo v prvním pololetí, dá se předpokládat, že žák, který úspěšně ukončí hodnocení tohoto předmětu ve druhém pololetí, zvládl také učivo prvního pololetí.

Dostal/a jste nedostatečnou z povinného předmětu, který je vyučován pouze v prvním pololetí?

​V tomto případě budete muset vykonat opravnou zkoušku. Dělejte vše pro to, abyste měl/a hodnocení ze všech předmětů uzavřeno nejméně na dostatečnou. V opačném případě vám totiž hrozí, že vás nepustí k maturitě. Podmínkou konání maturitní zkoušky je totiž úspěšné ukončení vzdělávání v posledním ročníku ve střední škole.

Další informace k tématu

Opravná zkouška

​Opravná zkouška je vždy komisionální. Ředitel školy stanoví termín konání opravné zkoušky tak, aby byla vykonána do konce daného školního roku (školní rok trvá od 1. září do 31. srpna). Žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka si může s ředitelem školy dohodnut dřívější termín. Nejvhodnějším způsobem je podání žádosti řediteli školy. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání musí ředitel školy žádosti o dřívější termín opravné zkoušky vždy vyhovět.

Související legislativa