Malý rozcestník pro studium cizích jazyků

27. červenec 2021
Pro absolventy
Autor/ka článku: Martina Němcová
Malý rozcestník pro studium cizích jazyků

Uvažujete o studiu cizích jazyků? Zde najdete kontakty na jazykové školy, informace o možnostech jazykového vzdělávání a jazykových zkouškách a certifikátech.

Jednoleté kurzy cizích jazyků a status studenta

Pomaturitní studium začíná 1. září a končí 30. června. Docházíte od pondělí do pátku na čtyři vyučovací hodiny denně, zpravidla dopoledne (některé školy ale nabízejí i odpolední studium). Můžete chodit i na víc hodin, pokud si přiberete ještě druhý nebo dokonce třetí doplňkový jazyk nebo jiný odborný kurz z nabídky školy. Přijímací zkoušky dělat nebudete, škola si vás ale pozve na rozřazovací testy a podle zjištěné pokročilosti vás zařadí do nejvhodnější skupiny. Jste-li úplný začátečník, rozřazení neděláte a budete chodit se začátečnickou skupinou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo přehled institucí, které ve školním roce 2020/2021 organizují  jednoleté kurzy cizích jazyků. Najdete jej v souborech ke snažení pod článkem.

Na konci roku obdržíte závěrečné osvědčení o absolvování pomaturitního studia.

Status studenta vám jazyková škola může přiznat pouze pro jeden školní rok, a to v případě, že jste nastoupili do tohoto kurzu v kalendářním roce, ve kterém jste úspěšně vykonali první maturitní zkoušku. Jazyková škola zároveň musí být Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro daný školní rok schválena a zařazena do seznamu dle vyhlášky č. 19/2014 Sb.

Podle čeho vybrat jazykovou školu

Při výběru jazykové školy (nejen pro pomaturitní studium) je dobré pamatovat na následující pravidla a pečlivě si svoji volbu promyslet. Je třeba dát pozor i na to, aby cena nebyla konečným a hlavním kritériem pro výběr školy.

  • zkušenosti/praxe školy
  • lektoři školy (jejich znalosti i praxe)
  • osobní zkušenosti známých
  • počet studentů ve třídě (průměrný neznamená maximální!)
  • místo výuky (klimatizace v učebnách aj.)
  • vstupní/výstupní pokročilost kurzu
  • intenzita kurzu (obvykle 20 hodin týdně, někdy až 34)
  • vaše vlastní požadavky (např. kombinace dvou jazyků aj.)
  • rodilý mluvčí/domácí lektor

Při výběru jazykové školy je dobré se předem zajít podívat na hodinu výuky (školy nabízejí ukázkovou hodinu zdarma) a vyplnit rozřazovací test pro stanovení stupně pokročilosti.

Zajímejte se o to, zda škola používá nějakou speciální metodu výuky (např. má vlastního metodika) a zda je v případě potřeby možné přestoupit do vyšší či nižší úrovně.

Ověřte si předem, zda škola splňuje podmínky akreditace MŠMT pro pomaturitní studium. Kurz musejí začínat začátkem září a končit koncem června. Dejte si pozor na školy, které svou výuku o mohou posunout až do října a připravit tak studenty o spoustu hodin výuky.

Zjistěte si rychlost pokroku v hodinách, obvykle studenti postoupí o jednu až dvě úrovně.

Jazykové vzdělávání mimo pomaturitní kurzy

Kromě pomaturitního studia cizích jazyků můžete navštěvovat odpolední a večerní jazykové kurzy organizované jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky nebo soukromými jazykovými školami.

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Nedílnou součástí výuky cizích jazyků v rámci neformálního vzdělávání je síť jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Tyto školy jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení http://rejskol.msmt.cz. Jejich činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

Rozcestníky a další zdroje informací 

www.jazykove-skoly.cz

Databáze jazykových škol poskytuje komplexní nabídku jazykových škol v České republice. Vyhledávat vhodnou jazykovou školu můžete podle krajů i měst. Navíc e-shop výukových CD, inzerce, databáze tlumočníků a překladatelů.

www.jazykovky.cz

Databáze jazykových kurzů, škol a agentur.

www.jazyky.com

Magazín o jazykovém vzdělávání, studiu, překladech, tlumočení a práci v zahraničí.

www.jazykovezkousky.cz

Vše o jazykových zkouškách a mezinárodních jazykových certifikátech.

www.britishcouncil.cz

Stránky British Council v České republice – vše o výuce angličtiny, jazykových zkouškách, možnostech studia angličtiny ve Spojeném království + on-line kurzy a aplikace ke stažení.

www.goethe.de

Goethe Institut Tschechien – vše o výuce němčiny, jazykových zkouškách a akcích na podporu němčiny + online procvičování

www.ifp.cz

Oddělení kurzů Francouzského institutu v Praze ve své současné podobě zahájilo výuku na začátku devadesátých let s hlavním cílem šířit francouzský jazyk u české veřejnosti. Dnes nabízí za přiměřenou cenu rozmanitou škálu kvalitních a inovativních kurzů neustále se přizpůsobujících potřebám veřejnosti. Informace o zkouškách, online kurzy.