Listopad a konzultace se specialistkami Centra kariérového poradenství

31. říjen 2022
Kabinety
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Listopad a konzultace se specialistkami Centra kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství připravilo pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje na měsíc listopad 2022 konzultační dny. 

Pracujete na pozici kariérového/výchovného poradce/pedagoga, potřebujete podpořit, zeptat se a zajímají Vás následující témata? Obraťte se na nás v rámci skupinové/individuální konzultace v níže uvedených termínech, které jsou pro Vás připraveny on-line.

Pro přihlášení na konzultaci nás kontaktujte: ckp@kr-zlinsky.cz

Datum Čas Téma Konzultace
03.11.2022 17 – 18 hodin Supervize jako nástroj nastavení efektivní spolupráce mezi pedagogy Supervize jako nástroj nastavení efektivní spolupráce mezi pedagogy v zaměřenosti na prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Metodická podpora, řešení aktuální situace v týmu nebo individuálně v rámci procesu supervize. Zaměření pozornosti na jednotlivé kazuistiky, reflexe, podněty, diskuse účastníků
07.11.2022 18 – 19 hodin Udržitelnost v kariérovém poradenství Společně se zamyslíme nad tím, jak se kariérové poradenství proměňuje pod vlivem klimatických změn, a budeme hledat možnosti, jakými tato dvě témata propojit.
08.11.2022 17 – 18 hodin Spolupráce s dalšími subjekty jako nástroj prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Zapojení dalších subjektů a rozšíření spolupráce vedoucí k otevřenému prostoru ke sdílení, prostor pro kazuistiky. Možnost obohatit se vzájemnou reflexí, zkušeností z řešení, sdílet nápady, inspirace, inovace.  
16.11.2022 16 – 17 hodin Jak připravit žáka na odchod ze školy Jak připravit žáka na odchod ze školy?
Někdy se může stát, že přes veškerou snahu se žák rozhodne odejít ze školy předčasně. Nabízíme konzultaci o tom, co je potřeba podniknout, jaké informace žákovi předat a nezapomeneme ani na emoční stránku – jak se s celou situací srovnat.
21.11.2022 18 – 19 hodin Jaké aktivity volit po návštěvě veletrhu Účast (nejen) na veletrhu středních škol, je dobré vhodně zpracovat, vztáhnout k potřebám žáka. Společně budeme hledat cesty, jak spolu s žáky dávat této zkušenosti smysl v kontextu jejich kariérového rozvoje.
25.11.2022 8 – 9 hodin Kompetence žáka Poznání kompetencí může žáka navést  správným směrem, pokud  se chce ukotvit v poznání vlastních kvalit, či uvažuje o výběru střední školy nebo vstupuje na trh práce. Pojďme se vzájemně inspirovat, jaké metody a techniky můžeme využít.

Konzultace jsou poskytovány pedagogickým pracovníkům ZDARMA.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.