LÍSKA vyhlašuje nominace na udělení Ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji za rok 2023

4. září 2023
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Iva Koutná
LÍSKA vyhlašuje nominace na udělení Ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji za rok 2023

LÍSKA vyhlašuje XXIII. ročník Ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji za rok 2023. Nejdůležitějšími kritérii při rozhodování o udělení ceny je významný a prokazatelný dopad na dění v místě či regionu, viditelný rozvoj organizace, projektů a programů, jedinečnost a inspirativnost. Nominaci lze podat do 20. září 2023.

Nominace lze podat v 10 kategoriích:

  • Osobnost EVVO
  • ředitel školy, školského zařízení/ manažer neziskové organizace
  • Školní koordinátor EVVO, pedagog, lektor
  • Pracovník/dobrovolník nestátní neziskové organizace
  • Komunální politik/pracovník veřejné správy
  • Žák základní/střední školy, student vyšší/vysoké školy
  • Podnikatel (právnická i fyzická osoba)
  • Škola, školské zařízení/nezisková organizace
  • Projekt/aktivita EVVO realizovaný/á na území Zlínského kraje
  • Objev v oblasti EVVO (jednotlivec).

Návrh na nominaci může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba prostřednictvím úplně a správně vyplněného formuláře a v uvedeném termínu.
Nominace posoudí řídící výbor (ŘV) LÍSKY, posílený o nezávislé osobnosti.

Nominace na osobnosti v kategorii 2, 3, 4, a 5 mohou být zařazeny po projednání v ŘV Lísky též do kategorie 1. O nominaci budou jednotlivci i organizace osobně informováni. Nominace budou zveřejněny v rozesílce Lísky.

Ocenění budou předána v programu XXII. Krajské konference o EVVO ve Zlíně dne 18. 10. 2023, případně na některé významné regionální akci EVVO.

Nominaci, prosím, zašlete nejpozději do 20. září 2023 na adresu: infoevvo@seznam.cz

Do předmětu e-mailu prosím uvádějte „CENA EVVO 2023″