LÍSKA působí v regionu 14 úspěšných a užitečných let

23. březen 2021
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Yvona Koutná
LÍSKA působí v regionu 14 úspěšných a užitečných let

V neděli 21. března oslavila LÍSKA 14. narozeniny. Od roku 2007 poskytuje informace a vzdělávání v oblasti environmentální výchovy ve Zlínském kraji.

„Členové LÍSKY, lidé i organizace, tvoří jedinečné společenství. Sdílejí informace, náměty a zkušenosti, realizují společné projekty, vzdělávací a výukové programy, projektové dny a osvětové kampaně, podporují místní udržitelnou ekonomiku i fair trade. V posledních letech jsme přinesli do regionu na podporu environmentální výchovy a osvěty více než 15 milionů korun. Nejvíce náš přínos vnímají učitelé ve školách, odborná veřejnost v neziskových organizacích a veřejné správě, návštěvníci osvětových akcí a kampaní, děti a žáci na výukových programech i projektových dnech, soutěžích, pobytových akcích a táborech,“ řekla předsedkyně LÍSKY Iva Koutná.

LÍSKA připravuje každoročně pět regionálních osvětových kampaní. Hlavními tématy je ptactvo, přírodní zahrady, stromy, fair trade a místní udržitelná ekonomika. „Každý rok připravíme více než pět desítek rozmanitých akcí a programů pro děti i dospělé, včetně akreditovaných vzdělávacích akcí, studií, exkurzí a kurzů pro pedagogy. Jsme členem Fairtrade Česko a Slovensko, provozujeme v sídle LÍSKY ve Vsetíně Férový obchůdek“, doplnila Iva Koutná.

V loňském roce programy a projekty LÍSKY stejně jako v ostatních neziskových organizacích ovlivnila pandemie. Jubilejní XX. ročník Krajské konference o environmentální výchově byl přesměrován na rok 2021. Pro pedagogy a lektory bylo připraveno 32 vzdělávacích akcí. Dvěma školám je poskytována metodická podpora v celostátním programu Škola pro udržitelný život. Školy si vybíraly z nabídky projektových dnů pouze v období červen – září, přesto lektoři zajistili 80 programů pro 1.522 dětí v MŠ a ZŠ. Největší zájem byl o projektové dny ve venkovním prostředí – Učíme se s POLY, Učíme se v zahradě a Učíme se venku. Pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií byl nově připraven projektový den VODA – život v každé kapce. Žáci základních a středních škol se zájmem o Fair trade a udržitelný rozvoj rozvíjí své znalosti a dovednosti v Klubu ambasadorů Fair trade, http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-ambasadoru-ft

Jednou z hlavních činností LÍSKY je poskytování informací. V kraji funguje jedinečný informační systém, který prostřednictvím elektronické rozesílky, webových stránek a sociálních sítí přináší informace, pozvánky, náměty, nabídky i příklady dobré praxe. Spolek má rozsáhlou knihovnu i vlastní ediční centrum Oříšek, ve kterém vyšlo přes 150 metodických listů pro pedagogy, listy skřítka Lískáčka pro rodiče s dětmi, publikace a metodiky, různé osvětové plakáty, diáře a tematické noviny. Novinkou je tvorba sad pomůcek k programům, např. Učíme se venku, Jak učit POLY či VODA – život v každé kapce.

V roce 2021 pokračuje LÍSKA ve svých hlavních programech, zejména v učení venku, koordinaci osvětových kampaní a poskytování informací. Pro školy připravuje program Učíme se venku s Lískou s podporou Ministerstva životního prostředí a Zlínského kraje, zapojí se do oslav Dne Země a Férové snídaně.

LÍSKA je regionálním sdružením osobností a organizací zaměřených na ekologickou/environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje. Byla založena v roce 2007 jako nezisková organizace. Sdružuje 10 členských organizací a 13 osobností na území celého Zlínského kraje. Partnery je celá řada organizací z území regionu i celé ČR.

Posláním LÍSKY je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem. Poskytuje programy a služby pracovníkům neziskových organizací, veřejné správy, učitelům, studentům učitelských i přírodovědných oborů, rodinám s dětmi, regionálním výrobcům a dalším zájemcům o environmentálně odpovědnější přístupy. Hlavní činnosti Lísky tvoří informování a osvěta, vzdělávání a lektorská činnost, poradenství a metodická podpora, příprava a realizace projektů, podpora fair trade a místních výrobků, zpracování koncepcí a strategií, konferenční a produkční servis.

Přízeň a podporu programům LÍSKY lze vyjádřit prostřednictvím portálu DARUJME.CZ https://www.darujme.cz/projekt/1203070 a Klubu LÍSKY http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-lisky

 

Kontaktní osoba: Mgr. Yvona Koutná, tel: 605 806 840
www.liska-evvo.cz, e-mail: infoevvo@seznam.cz