Letošní skautské tábory: báječné jako vždy – náročnější než obvykle

14. červenec 2020
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: Barbora Trojak
Letošní skautské tábory: báječné jako vždy – náročnější než obvykle

Stejně jako v předchozích letech skauti i letos pořádají přes tisíc táborů pro více než třicet tisíc kluků a holek. Junák – český skaut je největším pořadatelem letních táborů v Česku.

„Ani v letošním roce, poznamenaném koronavirovou krizí a nejistotou, zda vůbec bude možné letní tábory pořádat, nečekáme výrazné změny v počtu táborů, jejich délce nebo počtu tábořících skautů a skautek,” uvádí skautská tisková mluvčí Barbora Trojak.

Skautských oddílů, jejichž prázdniny proběhnou jinak, než v předchozích letech, je menšina. Některé z nich se rozhodly tábor zkrátit, další zvolily jinou formu tábora (například příměstský) a pouze minimum oddílů tábor letos nepořádá vůbec.

Skautské tábory:

 • jsou určené primárně pro členy skautských oddílů – děti se mezi sebou i s vedoucími dobře znají z celoroční skautské činnosti. Výjimkou jsou příměstské tábory, které některé skautské oddíly pořádají ve své obci.
 • probíhají bez elektřiny, v přírodě, v lese nebo na louce, kde kluci a holky spí v typických podsadových stanech nebo v indiánských tee-pee
 • trvají nejčastěji 14 dní, některé oddíly ale táboří i tři týdny nebo na klasický tábor navážou táborem putovním
 • průměrně stojí mezi 1000 až 1 200 Kč za týden. Výjimečná cenová dostupnost je dána zejména tím, že jde o tábory nekomerční.
 • o přípravu a chod táborů se starají tisíce skautských vedoucích, kteří s dětmi pracují jako dobrovolníci a dobrovolnice – pouze za dobrý pocit

Na kluky a holky čeká na skautském táboře nabitý program. Aktivity jsou často zarámované celotáborovou hrou, která pracuje s dětskou fantazií. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače.

Kromě toho se holky a kluci učí novým dovednostem a starají se sami o sebe, o druhé i o samotný chod tábora. Zatápí v kamnech, sbírají chrastí a řežou dřevo nebo chystají program pro ostatní. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu: děti a mladé lidi vede k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Pomocí skautské výchovné metody si osvojují důležité kompetence, díky nimž se v životě neztratí.

Vzhledem k epidemiologické situaci bude letos fungování táborů poněkud složitější, část činností, které běžně zvládají samy, je totiž dětem zapovězená. Půjde například o mytí kuchyňského nádobí nebo přípravu většiny jídla: tuto práci budou muset kvůli hygienickým pravidlům zastat dospívající a dospělí dobrovolníci, a pro táborové týmy tak bude provoz náročnější.

S čím se musíme letos poprat?

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví musí letos část našich táborů, které jsou takzvanou zotavovací akcí (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů) dodržovat přísnější hygienická pravidla. Junák – český skaut doporučuje i vedoucím nezotavovacích akcí, aby se o dodržování pravidel v co největší míře snažili.

 • Na táboře musí být dostatek dezinfekce a mýdla.
 • Děti se mohou podílet jen na přípravě jídla, které následně projde tepelnou úpravou. Ostatní činnosti mohou vykonávat držitelé potravinářských průkazů, tedy skauti a skautky starší 15 let let.
 • Děti mohou umývat vlastní vybavení (ešus, hrníček), ale nemohou se podílet na mytí kuchyňského nádobí.
 • Tábory by měly být uzavřené pro návštěvy. Kontakt s okolním světem by táborníci měli omezit na nejnižší možnou míru, a to včetně cest na nákup.
 • Stejně tak by měli skauti omezit výlety do civilizace, například na koupaliště.
 • V případě výskytu infekce covid-19 bude akce ukončena. S touto eventualitou je nutné seznámit rodiče před zahájením akce tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost po celou dobu konání akce.
 • Putovní tábory, na které vyráží především vodní skauti a skautky, se doporučují pouze mimo kempy, s minimalizací kontaktu s jinými lidmi a skupinami. Nutná je také soběstačnost ve stravování – vyhýbat se restauracím a stánkům.

Hledáme podporu u veřejnosti

Zajištění hygienických pravidel na táborech přináší skautským oddílům po celém Česku nečekané finanční náklady. Právě proto spustil Junák – český skaut sbírku na portálu darujme.cz. Každý, kdo chce skauty a skautky podpořit, si může vybrat pomyslný předmět, který se letos na táborech bude hodit: dezinfekci, mýdlo nebo bezkontaktní teploměr.

Kontakt:
Junák – český skaut: Barbora Trojak | tel. 731 403 647 | barbora.trojak@skaut.cz

 

Zdroj: www.skaut.cz