Léto se Zuškou, aneb prázdninová Zuška

2. květen 2022
Základní a základní umělecké školy
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
Léto se Zuškou, aneb prázdninová Zuška

Základní umělecká škola Uherské Hradiště by ráda přizvala všechny děti k prázdninovým aktivitám, které se budou konat jak v prostorách školy, tak i v přírodě. Naši učitelé připravili širokou paletu kempů, hrátek a táborů, které nás budou provázet celými prázdninami.

Každý si jistě vybere, co je jeho srdci blízké. Bude se malovat, tančit a muzicírovat. Děti si užijí spoustu her, tvoření, sportu a přírody a v neposlední řadě si odpočinou od online světa a najdou si jistě spoustu nových kamarádů.

Na webu školy, v sekci kempy, je ke stažení přihláška. Tu rodič vyplní a odešle garantovi zvoleného kempu. Také se na webu dočtete podrobné informace k jednotlivým aktivitám, včetně termínu, ceny a preferovaného věku dětí.

„Na naši taneční školu se moc těšíme. Bývá natolik intenzivní, že se radost z tance nedá popsat slovy. To se musí zažít,“řekla garantka letní taneční školy Jitka Adamíková.

Více informací naleznete na webových stránkách Základní umělecké školy Uherské Hradiště.

V případě nejasností prosím kontaktujte produkční Bětku Štulírovou na telefonu 731 668 041, nebo emailu betka.stulirova@zusuh.cz

 

Soubory ke stažení