Letní olympiáda dětí a mládeže se odsouvá na příští rok

19. duben 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Adéla Čuříková
Letní olympiáda dětí a mládeže se odsouvá na příští rok

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže se z důvodu nepříznivého vývoje epidemie Covid-19 přesunuly na červen 2022. Účast výpravy Zlínského kraje na olympiádě v novém termínu schválili krajští radní. Zlínský kraj se od roku 2003 úspěšně zúčastnil všech doposud uskutečněných osmnácti olympiád.

Rada Zlínského kraje vzala na vědomí sdělení Olomouckého kraje o posunutí termínu konání Her X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2021 a schválila účast reprezentace Zlínského kraje na hrách v roce 2022.

„Dostali jsme od Olomouckého kraje, který byl pověřen Českým olympijským výborem pořadatelstvím Her X. letní olympiády dětí a mládeže, sdělení o posunutí termínu konání her na příští rok. Důvodem změny termínu je nepříznivý vývoj epidemie Covid-19. Přesunutí termínu chápeme. Případný pozdější zákaz konání her ze strany státu by způsobil nemalé finanční ztráty a problém by mohl nastat také v případě pozitivního výsledku na Covid-19 u některého ze sportovců. Schválili jsme tedy účast reprezentace Zlínského kraje na olympiádě v novém termínu, který byl stanoven na 19. až 24. června 2022,“ oznámil krajský radní Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast mládež a sport.

Zlínský kraj se od roku 2003 úspěšně zúčastnil všech doposud uskutečněných osmnácti olympiád v rámci projektu „Olympiáda dětí a mládeže“. Účast krajské reprezentace organizačně zabezpečuje Odbor školství, mládeže a sportu a výdaje spojené s její účastí na dotčené akci jsou plně kryty z rozpočtu Zlínského kraje.

Zdroj: Zlínský kraj