Lesnipedagogika.cz

18. září 2013
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
Lesnipedagogika.cz

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, která je založena na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy nejlépe přímo v prostředí lesa. Stránky Lesnipedagogika.cz jsou určeny zejména učitelům jako zdroj informací pro zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách.

Stránky Lesnipedagogika.cz obsahují přehled akcí souvisejících s lesy, užitečné kontakty na Sdružení lesních pedagogů, jednotlivé lesní pedagogy v krajích. Nejen učitelé mohou ve výuce využít pracovní listy z projektu „Za tajemstvím dřeva”, televizní seriál „Kus dřeva ze stromu”. Stránky jsou součástí šířeji pojatého lesnicko-dřevařského portálu Mezi stromy.

 

Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, www.rvp.cz, www.lesnipedagogika.cz