Lesní pedagogika: zábavně-naučný pobyt v lese

26. srpen 2020
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Autor/ka článku: Martina Němcová
Lesní pedagogika: zábavně-naučný pobyt v lese

Podnik Vojenské lesy a statky, s. p. vytvořil a provozuje stránky o Lesní pedagogice. Web přináší tipy pro aktivní a zábavně-naučný pobyt v lese a je určen dětem, jejich rodičům, prarodičům a pedagogům.

Lesní pedagogika, jako moderní forma komunikace s veřejností, je nejjednodušší cestou lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa a funkce lesního hospodářství, a to nenásilnou a zejména interaktivní formou (aktivizační metody a formy zážitkového učení). Autentická prezentace lesnictví lesním pedagogem ukazuje, jak může vypadat partnerství mezi člověkem a přírodou k užitku a prospěchu obou.

Primárním komunikačním cílem lesní pedagogiky je zprostředkování povědomí o funkcích lesa (hospodářské, ochranné, společenské, rekreační a ekologické), o odpovědném chování přiměřeném lesu a úctě k tvorbě lesního prostředí, a to především formou zážitkových aktivit přímo v lese pod vedením odborníka – lesníka, který absolvoval kurz lesní pedagogiky. Dále lesní pedagogika nabádá k dodržování pravidel, zákonů a ochraně majetku. Tím také podporuje vědomí odpovědnosti občanů za jejich chování.

Cílové skupiny

 • školy – MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ
 • letní tábory
 • domovy dětí a mládeže
 • dětské domovy
 • dětská oddělení nemocnic
 • rodiny s dětmi
 • dospělí a senioři
 • osoby se speciálními potřebami
 • zájmová sdružení (rybářské, myslivecké, turistické kroužky, apod.)

Nejčastější formy

 • exkurze a vycházky do lesa – zážitkové hry, projektové učení, pracovní aktivity
 • přednášky na školách – dramatické hry, situační metody
 • vědomostní, výtvarné a literární soutěže – tvořivé dílny
 • naučné stezky, interaktivní naučné chodníky, lesnicky významná místa, památné stromy
 • turistické zajímavosti – využití turistiky a cykloturistiky
 • výstavy, letní tábory
 • publikace pro děti a dospělé
 • den otevřených dveří

 

Zdroj: Vojenské lesy a statky dětem