Lektorské programy Muzea regionu Valašsko

16. listopad 2021
Nabídka vzdělávacích programů pro školy
Autor/ka článku: Jana Cenková
Lektorské programy Muzea regionu Valašsko

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

Aktualizovaný přehled lektorských programů Muzea regionu Valašsko najdete v souborech ke stažení. Jedná se o nabídku čtyř objektů: zámku Vsetín, hvězdárny Vsetín, zámku Lešná u Valašského Meziříčí a zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, který je od začátku listopadu 2021 po tříleté rekonstrukci opět otevřen pro veřejnost.

Programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů, od jejich stálých expozic, přes krátkodobé výstavy až po aktuální akce a události. Zasahují do různých oborů lidského vědění a jsou zpracovány v návaznosti na učivo RVP. Zábavnou a srozumitelnou formou předávají vědomosti i zážitky spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů a nevšedním prostředím historických objektů.

Novinkou je možnost po domluvě s vámi, pedagogy, uspořádat celé projektové dny, a to i u vás ve škole. Přímo ve vašich školách též můžete využít rozšířené možnosti zážitkového mobilního planetária. Kompletní nabídku našich programů a další informace najdete na www.muzeumvalassko.cz.