Lednová DIGI roadshow pro učitele ZŠ a SŠ

16. leden 2024
Pedagogové
Autor/ka článku: Marta Fleischhansová
Lednová DIGI roadshow pro učitele ZŠ a SŠ

Pojďme společně najít kancelářský balíček. Z informatiky zmizel, ve škole ale zůstal, nebo ne? Na DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na tolik diskutované kancelářské programy. Budeme hledat, kde a jak učit žáky pracovat s texty, tabulkami, grafikou nebo prezentacemi napříč jednotlivými předměty a obory. DIGI roadshow se uskuteční 30. ledna 2024 od 14 do 18 hodin na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR

DIGI roadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit učitele při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí ve školách. Lednové setkání se zaměřuje na využití kancelářských programů v jednotlivých předmětech. Akce je bezplatná.

Se vstupním příspěvkem: „Jak šel čas: od T602 k AI“ vystoupí Ondřej Neumajer.

Ve Zlíně se účastníci mohou těšit na tyto workshopy:

Ondřej Dudík – Úniková hra v MS Powerpointu: Seznámení s možnostmi tvorby vlastní únikové hry na libovolné téma. Účastníci budou aplikovat teoretické poznatky a vytvoří modelovou únikovou hru. (pro učitele ZŠ, SŠ)

Lenka Ševčíková – Zpracování laboratorní práce (se zaměřením na tvorbu grafu): Seznámení učitelů s využitím programu Microsoft Excel při zpracování a vizualizaci dat nejen z laboratorních experimentů v oblasti fyziky (matematiky, přírodovědných předmětů). Učitelé si vyzkouší jednoduché matematické operace a vytvoří graf. (pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ)

 

Přihlášení: https://revize.edu.cz/digiroadshow#prihlaseni

Více informací: https://revize.edu.cz/digiroadshow

Videopozvánka: https://youtu.be/Nf-vnFQkx2E