Ladění: Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole

18. září 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Ladění: Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci „Ladění“ zaměřenou na téma čtenářské gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 18. října v Alternativě – Kulturním institutu Zlín.

Program:

8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení konference, přivítání hostů

9:00 – 10:45 OD TRADICE K INOVACI

Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole
Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., Pedagogická fakulta Karlovy univerzity
Využití metod kritického myšlení ve výuce českého jazyka
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

10:45 – 11:00 Cofee break

11:00 – 12:00 INSPIRACE

Čtenářské strategie ve výuce českého jazyka a literatury
PhDr. Václav Jindráček, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Využití moderních technologií ve výuce českého jazyka
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 13:30 AUTORSKÉ ČTENÍ

Alois Marhoul, básník a spisovatel, Mgr. Marie Dunovská, hudební doprovod

13:30 – 14:30 LADĚNÍ

Diskuse přednášejících s posluchači konference
14:30 Zakončení konference
Registrace na konferenci z důvodu omezené kapacity je nutná do 11. 10. 2017 na e-mail: lucie.julinova@kr-zlinsky.cz. Účast na akci je bezplatná. Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán Rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007.

 

KAP logo.jpg

Soubory ke stažení